Pożyczki gotówkowe
       Struktura wÅasnoÅciowa Wierzyciel S.A. - udziaÅ w gÅosach na Walnym Zgromadzeniu
IloÅÄ akcji w wolnym obrocie - 33,21%

Struktura kapitaÅu akcyjnego Wierzyciel S.A. w podziale na poszczególne serie akcji
 

L.p.

Seria akcji

Wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect

WartoÅÄ nominalna (PLN)

IloÅÄ akcji

KapitaÅ (PLN)

1

A (imienne uprzywilejowane)

NIE

1,00

2 000 000

2 000 000,00

2

B (imienne uprzywilejowane)

NIE

1,00

650 000

650 000,00

3

C (imienne uprzywilejowane)

NIE

1,00

1 000 000

1 000 000,00

4

D (imienne uprzywilejowane)

NIE

1,00

1 150 000

1 150 000,00

5

E (zwykÅe na okaziciela)

TAK

1,00

2 300 000

2 300 000,00

6

F (zwykÅe na okaziciela)

TAK

1,00

331 100

331 100,00

7

G (imienne nieuprzywilejowane)

NIE

1,00

100 000

100 000,00

 

Razem wszystkie serie akcji:

7 531 100

7 531 100,00

  
 
OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: