Pożyczki gotówkowe
       
 

 

Best Capital sp. z o.o.

 53-203 WrocÅaw, al. gen. J. Hallera 180/18

tel.: (71) 723 00 39

 fax: (71) 723 07 10

e-mail:
biuro@bestcapital.pl

witryna internetowa: www.bestcapital.pl


Best Capital sp. z o.o. zajmuje siÄ pozyskiwaniem kapitaÅu dla przedsiÄbiorstw. PeÅni rolÄ Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst. KluczowÄ kompetencjÄ firmy jest doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji korporacyjnych. Na bazie zdobytego doÅwiadczenia firma kompleksowo doradza we wszystkich aspektach zwiÄzanych z pozyskaniem kapitaÅu oraz w przeprowadzeniu caÅego procesu emisji. Ponadto posiada doÅwiadczenie w procesach  upubliczniania spóÅek na NewConnect i wprowadzania ich obligacji do notowaÅ na platformie Catalyst, a także wspiera spóÅki publiczne w wypeÅnianiu obowiÄzków informacyjnych i publikacjach raportów bieżÄcych i okresowych.

Pozyskanie finansowania to proces, w którym kluczowÄ kwestiÄ jest powiÄzanie aspektów biznesowych, finansowych i prawnych. W jego przeprowadzenie zaangażowane sÄ takie podmioty jak GPW, KDPW, KNF, kancelaria prawna, audytorska, biuro maklerskie, sÄd rejestrowy a czasem także media. Best Capital kompleksowo obsÅuguje caÅy proces pozyskania finansowania planujÄc, a potem koordynujÄc wspóÅpracÄ przedsiÄbiorstwa ze wszystkimi tymi podmiotami.

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: