Pożyczki gotówkowe
       

Nazwa firmy

Wierzyciel SpóÅka Akcyjna

Adres siedziby

43-190 MikoÅów, ul. Wyzwolenia 27

NIP

635 168 70 20

KRS

0000190266

REGON

278157364

KapitaÅ zakÅadowy

7 531 100,00 PLN

 

 

SkÅad osobowy organów statutowych Wierzyciel S. A.

 Rada Nadzorcza Wierzyciel S.A.:

 • Wojciech Paździor - PrzewodniczÄcy Rady Nadzorczej
 • MichaÅ Fudalej - ZastÄpca PrzewodniczÄcego Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Åwierkot – CzÅonek Rady Nadzorczej
 • Marcin Klimas – CzÅonek Rady Nadzorczej
 • Karol Kopiec – CzÅonek Rady Nadzorczej


ZarzÄd Wierzyciel S.A.:

 • Krzysztof Rzepka – Prezes ZarzÄdu      -  krzysztof.rzepka@wierzycielsa.pl
 • Dariusz Rzepka – Wiceprezes ZarzÄdu - dariusz.rzepka@wierzycielsa.pl
   
OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
 • kwota od 200 do 11.000 PLN
 • okres spÅaty do 48 m-cy
 • minimalny dochód 1.300 PLN
 • szybka decyzja
 • minimum formalnoÅci
 • bez zgody wspóÅmaÅżonka
 • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
 • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: