Pożyczki gotówkowe
       
Komunikaty ESPI:

ESPI Nr 4/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadajÄcych co najmniej 5% liczby gÅosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 03-07-2017r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 4/2017 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_03_07_2017

ESPI Nr 2/2017   ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 03-07-2017r.
                           
             
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 2/2017 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_03_07_2017
              ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 2/2017 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_03_07_2017
              ZaÅÄcznik nr 3 do ESPI Nr 2/2017 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_03_07_2017
              ZaÅÄcznik nr 4 do ESPI Nr 2/2017 - 4_FORMULARZ_DLA_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL_03_07_2017

ESPI Nr 1/2017  Zakup akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej

                         ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 1/2017

ESPI Nr 7/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadajÄcych co najmniej 5% liczby gÅosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 29-06-2016r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 7/2016 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_29_06_2016

ESPI Nr 5/2016   ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 29-06-2016r.
                           
             
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 5/2016 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_29_06_2016
              ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 5/2016 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_29_06_2016
              ZaÅÄcznik nr 3 do ESPI Nr 5/2016 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_29_06_2016
              ZaÅÄcznik nr 4 do ESPI Nr 5/2016 - 4_FORMULARZ_DLA_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 29 06 2016

ESPI Nr 4/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadajÄcych co najmniej 5% liczby gÅosów na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 10-02-2016r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 4/2016 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_10_02_2016

ESPI Nr 2/2016  Zakup akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej

                         ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 2/2016

ESPI Nr 1/2016   ZwoÅanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 10-02-2016r.
                           
             
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 1/2016 - 1_ZWOÅANIE_NWZA_WRL_10_02_2016
              ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 1/2016 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_NWZA_WRL_10_02_2016
              ZaÅÄcznik nr 3 do ESPI Nr 1/2016 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_10_02_2016
ZaÅÄcznik nr 4 do ESPI Nr 1/2016_- 4_FORMULARZ_DLA_PEÅNOMOCNIKA_NWZA WRL 10 02 2016

ESPI Nr 19/2015 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

ESPI Nr 18/2015 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

ESPI Nr 17/2015 Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby gÅosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

ESPI Nr 16/2015 Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby gÅosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

ESPI Nr 15/2015 Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby gÅosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

ESPI Nr 14/2015 Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby gÅosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

ESPI Nr 13/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadajÄcych co najmniej 5% liczby gÅosów na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-10-2015r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 13/2015 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_28_10_2015

ESPI Nr 11/2015
  Wprowadzenie zmian do porzÄdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza i na wniosek grupy akcjonariuszy.
                           
             
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 11/2015 - 1_ZWOÅANIE_NWZA_WRL_28_10_2015_PO_ZMIANACH
              ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 11/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_NWZA_WRL_28_10_2015_PO_ZMIANACH
              ZaÅÄcznik nr 3 do ESPI Nr 11/2015 - 4_FORMULARZ_DLA_PEÅNOMOCNIKA_NWZA WRL 28 10 2015_PO_ZMIANACH
              ZaÅÄcznik nr 4 do ESPI Nr 11/2015 - 5_PROPONOWANE_ZMIANY_STATUTU_EMITENTA_NWZA WRL 28 10_2015

ESPI Nr 10/2015   ZwoÅanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 28-10-2015r.
                           
             
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 10/2015 - 1_ZWOÅANIE_NWZA_WRL_28_10_2015
              ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 10/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_NWZA_WRL_28_10_2015
              ZaÅÄcznik nr 3 do ESPI Nr 10/2015 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_28_10_2015
ZaÅÄcznik nr 4 do ESPI Nr 10/2015 - 4_FORMULARZ_DLA_PEÅNOMOCNIKA_NWZA WRL 28 10 2015

ESPI Nr 9/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadajÄcych co najmniej 5% liczby gÅosów na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 07-08-2015r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 9/2015 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_07_08_2015

ESPI Nr 7/2015   Wprowadzenie zmian do porzÄdku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.
                           
             
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 7/2015 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH
              ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 7/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH
             ZaÅÄcznik nr 3 do ESPI Nr 7/2015 - 4_FORMULARZ_DLA_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 07 08 2015_PO_ZMIANACH

ESPI Nr 6/2015   ZwoÅanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 07-08-2015r.
                           
             
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 6/2015 - 1_ZWOÅANIE_NWZA_WRL_07_08_2015
              ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 6/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_NWZA_WRL_07_08_2015
              ZaÅÄcznik nr 3 do ESPI Nr 6/2015 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_07_08_2015
             
ZaÅÄcznik nr 4 do ESPI Nr 6/2015 - 4_FORMULARZ_DLA_PEÅNOMOCNIKA_NWZA WRL 07 08 2015

ESPI Nr 5/2015   Wykaz akcjonariuszy posiadajÄcych co najmniej 5% liczby gÅosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 24-06-2015r. kontynuowanym w dniu 08-07-2015r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 5/2015 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_24_06_2015_i_08_07_2015

ESPI Nr 3/2015   Wprowadzenie zmian do porzÄdku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza i na wniosek grupy akcjonariuszy.
                           
             
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 3/2015 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_24_06_2015_PO_ZMIANACH
              ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 3/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_24_06_2015_PO_ZMIANACH
             ZaÅÄcznik nr 3 do ESPI Nr 3/2015 - 4_FORMULARZ_DLA_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 24 06 2015_PO_ZMIANACH


ESPI Nr 2/2015   ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 24-06-2015r.
                           
             
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 2/2015 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_24_06_2015
              ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 2/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_24_06_2015
              ZaÅÄcznik nr 3 do ESPI Nr 2/2015 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_24_06_2015
             
ZaÅÄcznik nr 4 do ESPI Nr 2/2015 - 4_FORMULARZ_DLA_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 24 06 2015


ESPI Nr 1/2015
  Zakup akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej

                         ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 1/2015

ESPI Nr 5/2014   Wykaz akcjonariuszy posiadajÄcycch co najmniej 5% liczby gÅosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 02-07-2014r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 5/2014 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_02_07_2014

ESPI Nr 3/2014   ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 02-07-2014r.
                           
             
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 3/2014 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_02_07_2014
              ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 3/2014 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_02_07_2014
              ZaÅÄcznik nr 3 do ESPI Nr 3/2014 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_02_07_2014
              ZaÅÄcznik nr 4 do ESPI Nr 3/2014 - 4_FORMULARZ_DLA_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 02 07 2014


ESPI Nr 2/2014  Zakup akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej

                          ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 2/2014

ESPI Nr 1/2014
  Zakup akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej

                          ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 1/2014

ESPI Nr 8/2013  Zakup akcji emitenta przez czÅonka ZarzÄdu Wierzyciel S.A.

                          ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 8/2013

ESPI Nr 7/2013  Zakup akcji emitenta przez czÅonka ZarzÄdu Wierzyciel S.A.

                          ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 7/2013

ESPI Nr 6/2013  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% w ogólnej liczbie gÅosów Wierzyciel S.A.

                         ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 6/2013

ESPI Nr 5/2013   Wykaz akcjonariuszy posiadajÄcycch co najmniej 5% liczby gÅosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 5/2013 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_28_06_2013

ESPI Nr 3/2013   ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 28-06-2013r.
                           
             
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 3/2013 -  1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_28_06_2013
              ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 3/2013 -  2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_28_06_2013
              ZaÅÄcznik nr 3 do ESPI Nr 3/2013 -  3  PROPONOWANE ZMIANY STATUTU EMITENTA ZWZA WRL 28 06 2013
              ZaÅÄcznik nr 4 do ESPI Nr 3/2013 -  4_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_28_06_2013
              ZaÅÄcznik nr 5 do ESPI Nr 3/2013 -  5_FORMULARZ_DLA_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 28 06 2013


ESPI Nr 2/2013  Zawiadomienie o zejÅciu poniżej progu 50% w ogólnej liczbie gÅosów Wierzyciel S.A.

                          ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 2/2013

ESPI Nr 1/2013   Zakup akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 12/2012
  Zakup akcji emitenta przez czÅonka ZarzÄdu Wierzyciel S.A.

                          ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 12/2012

ESPI Nr 11/2012
  Zakup akcji emitenta przez czÅonka ZarzÄdu Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 10/2012  Zakup akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 9/2012   Wykaz akcjonariuszy posiadajÄcycch co najmniej 5% liczby gÅosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 9/2012 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_21_06_2012

ESPI Nr 7/2012   Korekta raportu ESPI nr 5/2012 - Zakup akcji emitenta przez czÅonka ZarzÄdu Wierzyciel S.A

ESPI Nr 6/2012   Zakup akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 5/2012   Zakup akcji emitenta przez czÅonka ZarzÄdu Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 4/2012
  ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 21-06-2012r.
                           
                           
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 4/2012 -  1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_21_06_2012
                           ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 4/2012 -  2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_21_06_2012
                           ZaÅÄcznik nr 3 do ESPI Nr 4/2012 -  3  PROPONOWANE ZMIANY STATUTU EMITENTA ZWZA WRL 21 06 2012


ESPI Nr 3/2012   Korekta raportu ESPI nr 1/2012 - Zakup akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 2/2012
  Zakup akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 1/2012   Zakup akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 9/2011   Wykaz akcjonariuszy posiadajÄcycch co najmniej 5% liczby gÅosów na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-12-2011r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 9/2011 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_NWZA_WRL_22_12_2011
 
ESPI Nr 7/2011   ZwoÅanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 22-12-2011r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 7/2011 - 1_ZWOÅANIE_NWZA_WRL_22_12_2011
                           ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 7/2011 -  2_PROJEKTY_UCHWAÅ_NWZA_WRL_22_12_2011 

ESPI Nr 6/2011
Wykaz akcjonariuszy posiadajÄcycch co najmniej 5% liczby gÅosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-06-2011r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 6/2011 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_22_06_2011

ESPI Nr 4/2011   ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 22-06-2011r.
                           
                          
ZaÅÄcznik nr 1 do ESPI Nr 4/2011 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_22_06_2011
                           ZaÅÄcznik nr 2 do ESPI Nr 4/2011 -  2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_22_06_2011                    

ESPI Nr 3/2011
  Zbycie akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 2/2011   Zakup akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 1/2011   Zakup akcji emitenta przez czÅonka ZarzÄdu

ESPI Nr 3/2010   Zbycie akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej

ESPI Nr 2/2010   Zbycie akcji emitenta przez czÅonka Rady Nadzorczej

ESPI Nr 1/2010   PrzystÄpienie do systemu ESPI
OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: