Objęcie przez Wierzyciel S.A. 49% kapitału zakładowego firmy Synergia Poznań Sp. z o.o. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2011-06-22, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ raporty ] [ Oferta ]

ZarzÄd Wierzyciel S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22-06-2011r. Wierzyciel S.A. objÄÅ 196 udziaÅów o wartoÅci nominalnej 50 PLN dajÄcych ÅÄcznie 49% w kapitale zakÅadowym spóÅki prawa polskiego Synergia PoznaÅ Sp. z o.o. z siedzibÄ w Poznaniu. ÅÄczna wartoÅÄ inwestycji wynosi 25.000,00 PLN. Przedmiotem dziaÅalnoÅci Synergii PoznaÅ jest opracowanie i wdrożenie konkurencyjnego rynkowo modelu social lending w Polsce. Budowany przez SynergiÄ PoznaÅ rynek pożyczek pieniÄżnych (w ramach social lending ) uwzglÄdniaÄ ma aktywny udziaÅ Wierzyciel S.A. w zakresie systemu oraz jego docelowego funkcjonowania.

Przewidywanym terminem rozpoczÄcia komercyjnej dziaÅalnoÅci operacyjnej portalu pożyczek spoÅecznoÅciowych jest przeÅom 2011/2012r. Inwestycja jest zgodna z deklarowanymi celami przy emisji akcji serii E i F.


Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-06-2011r. - Starsze »
« Nowsze - Zmiana oferty produktowej Wierzyciel S.A.

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: