Pożyczki gotówkowe
       
W zwiÄzku z debiutem Wierzyciel S.A. na rynku NewConnect w dniu 08-09-2010r. poniżej zamieszczamy krótkÄ prezentacjÄ spóÅki w formacie pdf.

Prezentacja SpóÅki Wierzyciel S.A. 


OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: