Pożyczki gotówkowe
       
Raporty bieżÄce:

RB EBI Nr 7/2017
TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 03 lipca 2017r.
                               
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 7/2017 - TreÅÄ_uchwaÅ_ZWZA_WRL_03_07_2017

RB EBI Nr 6/2017 ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 03-07-2017r.
                              
                          ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 6/2017 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_03_07_2017
                          ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 6/2017 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_03_07_2017
                          ZaÅÄcznik nr 3 do RB EBI Nr 6/2017 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_03_07_2017
ZaÅÄcznik nr 4 do RB EBI Nr 6/2017 - 4_FORMULARZ_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 03_07_2017


RB EBI Nr 2/2017  Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

RB EBI Nr 1/2017  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

RB EBI Nr 13/2016 TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 29 czerwca  2016r.
                               
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 13/2016 - TreÅÄ_uchwaÅ_ZWZA_WRL_29_06_2016


RB EBI Nr 12/2016 ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 29-06-2016r.
                              
                          ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 12/2016 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_29_06_2016
                          ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 12/2016 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_29_06 2016
                          ZaÅÄcznik nr 3 do RB EBI Nr 12/2016 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_29 06_2016
ZaÅÄcznik nr 4 do RB EBI Nr 12/2016 - 4_FORMULARZ_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 29 06 2016


RB EBI Nr 10/2016 Terminowy wykup oraz umorzenie obligacji serii A.

RB EBI Nr 8/2016 Informacja o umorzeniu postÄpowania w sprawie dot. stwierdzenia nieważnoÅci lub uchylenia uchwaÅ ZWZ z dn. 24.06.2015 r. i kontynuowanego w dn. 8.07.2015r.

RB EBI Nr 6/2016 Å»yciorysy CzÅonków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 6/2016 - Å»yciorysy CzÅonków Rady Nadzorczej

RB EBI Nr 4/2016 Zmiany w skÅadzie Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 3/2016 TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 10 lutego 2016r.
                               
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 3/2016 - TreÅÄ_uchwaÅ_NWZA_WRL_10_02_2016

RB EBI Nr 2/2016   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

RB EBI Nr 1/2016 ZwoÅanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 10-02-2016r.
                              
                          ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 1/2016 - 1_ZWOÅANIE_NWZA_WRL_10_02_2016
                          ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 1/2016 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_NWZA_WRL_10_02 2016
                          ZaÅÄcznik nr 3 do RB EBI Nr 1/2016 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_10 02_2016
ZaÅÄcznik nr 4 do RB EBI Nr 1/2016 - 4_FORMULARZ_PEÅNOMOCNIKA_NWZA WRL 10 02 2016

RB EBI Nr 27/2015 Rejestracja przez sÄd rejestrowy zmian Statutu Emitenta
                               
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 27/2015 - Statut_Emitenta_-_tekst_jednolity
RB EBI Nr 25/2015 Zmiany w skÅadzie Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 24/2015 TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28 października 2015r.
                               
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 24/2015 - TreÅÄ_uchwaÅ_NWZA_WRL_28_10_2015

RB EBI Nr 23/2015 Wprowadzenie zmian do porzÄdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza i na wniosek grupy akcjonariuszy.
                              
ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 23/2015 - 1_ZWOÅANIE_NWZA_WRL_28_10_2015_PO_ZMIANACH
ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 23/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_NWZA_WRL_28_10 2015_PO_ZMIANACH
ZaÅÄcznik nr 3 do RB EBI Nr 23/2015 - 4_FORMULARZ_PEÅNOMOCNIKA_NWZA_WRL_28_10_2015_PO_ZMIANACH
ZaÅÄcznik nr 4 do RB EBI Nr 23/2015 - 5_PROPONOWANE_ZMIANY_STSTUTU_EMITENTA_NWZA_WRL_28_10_2015

RB EBI Nr 22/2015 ZwoÅanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 28-10-2015r.
                              
                          ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 22/2015 - 1_ZWOÅANIE_NWZA_WRL_28_10_2015
                          ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 22/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_NWZA_WRL_28_10 2015
                          ZaÅÄcznik nr 3 do RB EBI Nr 22/2015 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_28 10_2015
ZaÅÄcznik nr 4 do RB EBI Nr 22/2015 - 4_FORMULARZ_PEÅNOMOCNIKA_NWZA WRL 28 10 2015

RB EBI Nr 21/2015 Informacja o dorÄczeniu odpisu pozwu o stwierdzenie nieważnoÅci lub uchylenie uchwaÅ ZWZ z dn. 24.06.2015 r. i kontynuowanego w dn. 8.07.2015r.

RB EBI Nr 20/2015 Rezygnacja czÅonka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 19/2015 Å»yciorysy CzÅonków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 19/2015 - Å»yciorysy CzÅonków Rady Nadzorczej

RB EBI Nr 18/2015 TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 7 sierpnia 2015r. oraz informacja o sprzeciwach zgÅoszonych do protokoÅu podczas obrad walnego zgromadzenia.
                               
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 18/2015 - TreÅÄ_uchwaÅ_NWZA_WRL_07_08_2015

RB EBI Nr 16/2015 Wprowadzenie zmian do porzÄdku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.
                              
ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 16/2015 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH
ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 16/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_07_08 2015_PO_ZMIANACH
ZaÅÄcznik nr 3 do RB EBI Nr 16/2015 - 4_FORMULARZ_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 07 08 2015_PO_ZMIANACH

RB EBI Nr 15/2015 ZwoÅanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 07-08-2015r.
                              
                          ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 15/2015 - 1_ZWOÅANIE_NWZA_WRL_07_08_2015
                          ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 15/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_NWZA_WRL_07_08 2015
                          ZaÅÄcznik nr 3 do RB EBI Nr 15/2015 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_07 08_2015
ZaÅÄcznik nr 4 do RB EBI Nr 15/2015 - 4_FORMULARZ_PEÅNOMOCNIKA_NWZA WRL 07 08 2015

RB EBI Nr 14/2015 Zmiany w skÅadzie Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 13/2015 PodjÄcie uchwaÅy o wypÅacie dywidendy przez SpóÅkÄ.

RB EBI Nr 12/2015 TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 24 czerwca i 8 lipca 2015r. oraz informacja o sprzeciwach zgÅoszonych do protokoÅu podczas obrad walnego zgromadzenia.
                               
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 12/2015 - TreÅÄ_uchwaÅ_ZWZA_WRL_24_06_2015_i_08_07_2015

RB EBI Nr 11/2015 ZarzÄdzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

RB EBI Nr 10/2015 Wprowadzenie zmian do porzÄdku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza i na wniosek grupy akcjonariuszy.
                              
ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 10/2015 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_24_06_2015_PO_ZMIANACH
ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 10/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_24_06 2015_PO_ZMIANACH
ZaÅÄcznik nr 3 do RB EBI Nr 10/2015 - 4_FORMULARZ_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 24 06 2015_PO_ZMIANACH

RB EBI Nr 9/2015 Podtrzymanie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A.


RB EBI Nr 8/2015 ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 24-06-2015r.
                              
                          ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 8/2015 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_24_06_2015
                          ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 8/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_24_06 2015
                          ZaÅÄcznik nr 3 do RB EBI Nr 8/2015 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_24 06_2015
ZaÅÄcznik nr 4 do RB EBI Nr 8/2015 - 4_FORMULARZ_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 24 06 2015


RB EBI Nr 6/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.

RB EBI Nr 4/2015
Rezygnacja czÅonka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 3/2015 PowoÅanie czÅonków ZarzÄdu na nowÄ kadencjÄ
                              
                          ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 3/2015 - Å»yciorysy_osób_zarzÄdzajÄcych

RB EBI Nr 1/2015   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

RB EBI Nr 13/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A na 11 sierpnia 2014 r.

RB EBI Nr 12/2014 ZÅożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A.

RB EBI Nr 11/2014 PodjÄcie decyzji o wypÅacie dywidendy przez SpóÅkÄ.

RB EBI Nr 10/2014 TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 02-07-2014r.
                               
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 10/2014 - TreÅÄ_uchwaÅ_ZWZA_WRL_02_07_2014


RB EBI Nr 9/2014
  Podpisanie umowy z Autoryzowanym DoradcÄ.


RB EBI Nr 8/2014 ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 02-07-2014r.
                              
                          ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 8/2014 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_02_07_2014
                          ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 8/2014 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_02_07 2014
                          ZaÅÄcznik nr 3 do RB EBI Nr 8/2014 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_02 07_2014
ZaÅÄcznik nr 4 do RB EBI Nr 8/2014 - 4_FORMULARZ_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 02 07 2014

RB EBI Nr 6/2014   RozwiÄzanie umowy z Autoryzowanym DoradcÄ SpóÅki.

RB EBI Nr 5/2014   DojÅcie do skutku emisji obligacji serii A.

RB EBI Nr 3/2014   UchwaÅa ZarzÄdu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A.

RB EBI Nr 1/2014   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

RB EBI Nr 25/2013   Uchwalenie przez RadÄ NadzorczÄ tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 25/2013 - Tekst jednolity Statutu SpóÅki.

RB EBI Nr 23/2013 Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiÄzku informacyjnego.

RB EBI Nr 22/2013 Rejestracja przez sÄd rejestrowy zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych uprzywilejowanych serii G Emitenta oraz zmian Statutu z tym zwiÄzanych.

RB EBI Nr 20/2013 PodjÄcie decyzji o wypÅacie dywidendy przez SpóÅkÄ.

RB EBI Nr 19/2013   Uchwalenie przez RadÄ NadzorczÄ tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 19/2013 - Tekst jednolity Statutu SpóÅki.

RB EBI Nr 18/2013 TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r.
                               
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 18/2013 - TreÅÄ_uchwaÅ_ZWZA_WRL_28_06_2013

RB EBI Nr 16/2013 ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 28-06-2013r.
                              
                          ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 16/2013 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_28_06_2013
                          ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 16/2013 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_28_06 2013
                          ZaÅÄcznik nr 3 do RB EBI Nr 16/2013 - 3  PROPONOWANE ZMIANY STATUTU EMITENTA ZWZA WRL 28 06 2013
                          ZaÅÄcznik nr 4 do RB EBI Nr 16/2013 - 4_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_28 06 2013
                         
ZaÅÄcznik nr 5 do RB EBI Nr 16/2013 - 5_FORMULARZ_PEÅNOMOCNIKA_ZWZA WRL 28 06 2013

RB EBI Nr 14/2013 UchwaÅa Krajowego Depozytu Papierów WartoÅciowych w zwiÄzku ze scaleniem akcji Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 13/2013 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2012 rok.

RB EBI Nr 12/2013 Zawieszenie obrotu akcjami Wierzyciel S.A. w zwiÄzku z ich scaleniem.

RB EBI Nr 11/2013 ZÅożenie wniosku do KDPW S.A. o scalenie akcji Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 10/2013 ZÅożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 9/2013   ProÅba ZarzÄdu SpóÅki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania.

RB EBI Nr 8/2013   Zawarcie umowy w przedmiocie nieodpÅatnego Åwiadczenia na rzecz innych akcjonariuszy w zwiÄzku z procesem scalenia akcji Emitenta.

RB EBI Nr 7/2013   Rejestracja przez sÄd rejestrowy zmiany wartoÅci nominalnej akcji Emitenta (split odwrotny) oraz zmian Statutu z tym zwiÄzanych.

RB EBI Nr 6/2013   Uchwalenie przez RadÄ NadzorczÄ tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 6/2013 - Tekst jednolity Statutu SpóÅki aktualny na dzieÅ 19-02-2013r.


RB EBI Nr 5/2013
  Zarejestrowanie przez KDPW S.A. umorzenia 6 akcji serii F Emitenta.

RB EBI Nr 4/2013   Rejestracja przez sÄd rejestrowy podwyższenia kapitaÅu zakÅadowego Emitenta oraz zmian Statutu z tym zwiÄzanych.

RB EBI Nr 2/2013   RozwiÄzanie oraz zawarcie umowy z Autoryzowanym DoradcÄ.

RB EBI Nr 1/2013
  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

RB EBI Nr 16/2012 Podsumowanie emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do gÅosu serii G.

RB EBI Nr 15/2012
Tekst jednolity zmienionego Statutu SpóÅki.

                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 15/2012 - Tekst jednolity Statutu SpóÅki aktualny na 22-08-2012r.

RB EBI Nr 14/2012 Zakup akcji wÅasnych SpóÅki w celu umorzenia.

RB EBI Nr 12/2012 PodjÄcie decyzji o wypÅacie dywidendy przez SpóÅkÄ.

RB EBI Nr 11/2012 TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012r.
                               
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 11/2012 - TreÅÄ_uchwaÅ_ZWZA_WRL_21_06_2012
                               ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 11/2012 - ZaÅÄcznik_nr_1_do_UchwaÅy_nr_16_ZWZA_WRL_21_06_2012

RB EBI Nr 10/2011 ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 21-06-2012r.
                              
                          ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 10/2012 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_21_06_2012
                          ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 10/2012 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_21_06 2012
                          ZaÅÄcznik nr 3 do RB EBI Nr 10/2012 - 3  PROPONOWANE ZMIANY STATUTU EMITENTA ZWZA WRL 21 06 2012

RB EBI Nr 9/2012 PrzyjÄcie przez RadÄ NadzorczÄ Wierzyciel S.A. rekomendacji ZarzÄdu w zakresie podziaÅu zysku SpóÅki za rok 2011 oraz wypÅaty dywidendy z zysku.

RB EBI Nr 7/2012
Korekta prognoz finansowych Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 5/2012   Rekomendacja ZarzÄdu Wierzyciel S.A. w przedmiocie podziaÅu wyniku finansowego za 2011 rok oraz wypÅaty dywidendy z zysku SpóÅki.

RB EBI Nr 4/2012
  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011r.

RB EBI Nr 2/2012   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku - KOREKTA.

RB EBI Nr 1/2012
  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

RB EBI Nr 23/2011 TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-12-2011r.
                              
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 23/2011 - 1_TreÅÄ_uchwaÅ_NWZA_WRL_22_12_2011

RB EBI Nr 22/2011 ZwoÅanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 22-12-2011r.
                              
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 22/2011 - 1_ZWOÅANIE_NWZA_WRL_22_12_2011
                               ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 22/2011 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_NWZA_WRL_22_12_2011

RB EBI Nr 20/2011 Rezygnacja czÅonka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 18/2011 Korekta prognoz finansowych Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 17/2011 TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-06-2011 r.
                           
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 17/2011 - TreÅÄ_uchwaÅ_ZWZA_WRL_22_06_2011

RB EBI Nr 16/2011 ObjÄcie przez Wierzyciel S.A. 49% kapitaÅu zakÅadowego firmy Synergia PoznaÅ Sp. z o.o.

RB EBI Nr 15/2011 Zmiana oprocentowania pożyczek pieniÄżnych (kredytów konsumenckich) Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 14/2011 ZwoÅanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzieÅ 22-06-2011r.
                           
                               ZaÅÄcznik nr 1 do RB EBI Nr 14/2011 - 1_ZWOÅANIE_ZWZA_WRL_22_06_2011
                               ZaÅÄcznik nr 2 do RB EBI Nr 14/2011 - 2_PROJEKTY_UCHWAÅ_ZWZA_WRL_22_06_2011

RB EBI Nr 13/2011 Zmiana rekomendacji ZarzÄdu w zakresie podziaÅu zysku wypracowanego przez SpóÅkÄ w roku obrotowym 2010.

RB EBI Nr 11/2011 Zawarcie istotnej umowy w zakresie udzielenia pożyczki pieniÄżnej.

RB EBI Nr 10/2011 Rekomendacja ZarzÄdu Wierzyciel S.A. w przedmiocie wypÅaty dywidendy z zysku za 2010 rok.

RB EBI Nr 8/2011 Zmiana oprocentowania pożyczek pieniÄżnych (kredytów konsumenckich) Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 7/2011
WIERZYCIEL S.A. - odzyskanie należnoÅci SpóÅki w kwocie 40.000,00 PLN

RB EBI Nr 6/2011 KOREKTA raportu bieżÄcego EBI nr 5/2011 - "Wierzyciel S.A. - zawarcie umowy z bankiem o kredyt    operacyjny w kwocie 3.500.000 PLN"

RB EBI Nr 5/2011 Wierzyciel S.A. - zawarcie umowy z bankiem o kredyt operacyjny w kwocie 3.500.000 PLN

RB EBI Nr 4/2011 Korekta raportu kwartalnego Wierzyciel S.A. za IV kwartaÅ 2010r.

                          ZaÅÄcznik do RB EBI Nr 4/2011

RB EBI Nr 2/2011 Zmiana oprocentowania pożyczek pieniÄżnych (kredytów konsumenckich) Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 1/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

RB EBI Nr 6/2010 Odzyskanie należnoÅci SpóÅki Wierzyciel S.A. w kwocie 131 020,98 PLN

RB EBI Nr 4/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

RB EBI Nr 3/2010 OÅwiadczenie spóÅki WIERZYCIEL S.A. w przedmiocie stosowania Zasad Dobrych Praktyk

                           ZaÅÄcznik do RB EBI Nr 3/2010

RB EBI Nr 2/2010 ZÅożenie do ZarzÄdu GieÅdy Papierów WartoÅciowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii E i F

RB EBI Nr 1/2010 Uzyskanie dostÄpu do systemu EBI

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: