Pożyczki gotówkowe
       

Witamy na stronach poÅwiÄconych relacjom inwestorskim

 

         Pierwsze notowanie akcji spóÅki Wierzyciel S.A. na rynku NewConnect odbyÅo siÄ 8 wrzeÅnia 2010r. ByliÅmy 55 debiutantem na tym rynku w 2010 r. i 158 spóÅkÄ notowanÄ w historii Alternatywnego Systemu Obrotu. Kurs na otwarciu notowaÅ w dniu debiutu wyniósÅ 0,34 zÅ i byÅ o 2,86 % niższy od kursu odniesienia (0,35 zÅ). Debiut stanowi jedno z najważniejszych wydarzeÅ w historii SpóÅki, które w istotny sposób przyczyni siÄ do kontynuacji jej dynamicznego rozwoju w nowej rzeczywistoÅci spóÅki publicznej.

 

Osoba odpowiedzialna za relacje inwestorskie i kontakty z mediami:

Krzysztof Rzepka – Prezes ZarzÄdu

tel. 32 738-79-60 lub 32 738-08-47

e-mail: krzysztof.rzepka@wierzycielsa.pl


Debiut SpóÅki Wierzyciel S.A. - 8 wrzesieÅ 2010r. - relacja video
OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: