Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-06-2011r. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2011-06-22, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ raporty ]

W dniu 22 czerwca 2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie SpóÅki odbyÅo siÄ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. W zaÅÄczeniu ZarzÄd SpóÅki podaje treÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez Walne Zgromadzenie wraz z zaÅÄcznikami do tych uchwaÅ.
                ZarzÄd SpóÅki dziÄkuje przybyÅym Akcjonariuszom za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
                                                                                  
                                                                                                   czytaj treÅÄ uchwaÅ


Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 01-06-2011r. - Starsze »
« Nowsze - Objęcie przez Wierzyciel S.A. 49% kapitału zakładowego firmy Synergia Poznań Sp. z o.o.

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: