Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2013-06-28, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ raporty ] [ Spotkania ]

W dniu 28 czerwca 2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie SpóÅki odbyÅo siÄ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. W zaÅÄczeniu ZarzÄd SpóÅki podaje treÅÄ uchwaÅ podjÄtych przez Walne Zgromadzenie. ZarzÄd SpóÅki dziÄkuje przybyÅym Akcjonariuszom za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
                                                                                  
                                                                                                   czytaj treÅÄ uchwaÅ


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2013r. - Starsze »
« Nowsze - Spotkanie z Inwestorami - III Dni otwarte Wierzyciel S.A.

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: