Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii E i F - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2010-05-11, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ]

Szanowni PaÅstwo,
      WychodzÄc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, a także dÄżÄc do zachowania peÅnej transparentnoÅci procesu subskrybowania akcji serii E i F, ZarzÄd  Wierzyciel S.A. w dniu 11-05-2010r. podjÄÅ uchwaÅÄ o zmianie terminu subskrypcji akcji serii E i F  i jego wydÅużeniu do dnia 21 maja 2010r.
      W sposób szczególny zależaÅo nam na umożliwieniu uczestniczenia w procesie subskrybowania akcji naszej SpóÅki tym inwestorom, którzy zaangażowali siÄ w proces wprowadzania do rynku gieÅdowego akcji PZU S.A. Także fakt, że w najbliższym czasie ZarzÄd bÄdzie mógÅ przedstawiÄ do publicznej wiadomoÅci opiniÄ biegÅego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SpóÅki Wierzyciel S.A. za rok 2009, wydaÅ nam siÄ przesÄdzajÄcy o zasadnoÅci podjÄcia decyzji w przedmiocie wydÅużenia terminu subskrypcji akcji serii E i F.

                                                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                                            ZarzÄd Wierzyciel S.A.


Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej 21 kwiecień do 11 maj 2010r. - Starsze »
« Nowsze - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki Wierzyciel S.A.

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: