Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki Wierzyciel S.A. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2010-09-06, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ]

UchwaÅÄ Nr 879/2010 ZarzÄdu GieÅdy Papierów WartoÅciowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykÅych na okaziciela serii E i F spóÅki Wierzyciel S.A., postanowiono okreÅliÄ dzieÅ 8 wrzeÅnia 2010 r. jako dzieÅ pierwszego notowania w/w akcji.


Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii E i F - Starsze »
« Nowsze - Debiut Wierzyciel S.A. na rynku NewConnect.

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: