Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-06-2011r. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2011-05-27, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ raporty ]

ZarzÄd WIERZYCIEL SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w MikoÅowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 MikoÅów, zarejestrowanej w sÄdzie rejestrowym: SÄd Rejonowy w Katowicach, VIII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („SpóÅka”) na podstawie 399 § 1, 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu SpóÅki, zwoÅuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ 22 czerwca 2011 r., na godz. 1300, w MikoÅowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305.
                                                                   Czytaj peÅnÄ treÅÄ ogÅoszenia


Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 15-04-2011r. - Starsze »
« Nowsze - Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 01-06-2011r.

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: