Debiut Wierzyciel S.A. na rynku NewConnect. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2010-09-09, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ]

8 wrzeÅnia 2010r. odbyÅo siÄ pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji spóÅki Wierzyciel S.A. ByliÅmy 55 debiutantem na tym rynku w 2010 r. i jednoczeÅnie 158 spóÅkÄ notowanÄ w historii Alternatywnego Systemu Obrotu. Kurs na otwarciu notowaÅ w dniu debiutu wyniósÅ 0,34 zÅ i byÅ o 2,86% niższy od kursu odniesienia (0,35 zÅ). Debiut stanowi jedno z najważniejszych wydarzeÅ w historii SpóÅki, które w istotny sposób przyczyni siÄ do kontynuacji jej dynamicznego rozwoju w nowej rzeczywistoÅci spóÅki publicznej.

Zapraszamy na strony relacji inwestorskich


Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki Wierzyciel S.A. - Starsze »
« Nowsze - Konferencja I can see with SII

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: