Animator rynku - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       


Dom Maklerski BDM S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 27

Tel. 33 812 84 40

Fax. 33 812 84 42

e-mail: bdm@bdm.com.pl

www.bdm.com.pl


    

Dom Maklerski BDM S.A. funkcjonuje na rynku kapitałowym od 1993 roku. Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego.

BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, który świadczy usługi m.in. w następujących segmentach rynku:
- działalność brokerska,
- zarządzanie portfelami inwestycyjnymi,
- bankowość inwestycyjna.

 
     W rankingu GG Parkiet „Najlepszy dom maklerski wśród inwestorów indywidualnych” Dom Maklerski BDM S.A. zajął I miejsce w kategorii: życzliwość i gotowość pracowników domu maklerskiego do pomocy oraz II miejsce w kategorii opłaty i prowizje w transakcjach on-line. Ponadto BDM S.A. plasował się w czołówce domów maklerskich w pozostałych kategoriach.

Dom Maklerski BDM S.A. uzyskał jedną z najwyższych ocen w przygotowanym przez magazyn „Forbes Investor” Rankingu Liderów Rynku Pierwotnego 2007. Jednym z elementów wchodzących w skład ogólnej oceny był subranking Ocena Emitentów. BDM S.A. zajął w nim trzecią lokatę. W jego ramach domy maklerskie podlegały ocenie emitentów w pięciu kategoriach: wiedza i doświadczenie pracowników, dbałość o ekonomiczne interesy emitenta, sprawność (tempo) przeprowadzenia emisji akcji i wejścia na giełdę, organizacja i koordynacja procesu emisji akcji (wejścia na giełdę) oraz elastyczność i partnerskie traktowanie emitenta. W każdej z kategorii BDM S.A. uplasował się w ścisłej czołówce. Najwyżej emitenci ocenili elastyczność i partnerskie podejście do klienta spółki.


(źródło: witryna internetowa DM BDM S.A.)


OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spłaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalności
  • bez zgody współmałżonka
  • dla osób samotnych z poręczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez poręczyciela (do 1.700 PLN)Stopy procentowe NBP
Referencyjna4,50
Lombardowa5,00
Depozytowa4,00
Redyskonta weksli4,55
Dyskonta weksli4,60


placówki
Wykonanie: