Mapa serwisu - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

STRONY:

      O FIRMIE

             Kilka słów o firmie
             Dane spółki

      INFORMACJE DLA KLIENTÓW

             Lista placówek

      OFERTA


      WSPÓŁPRACA


      RELACJE INWESTORSKIE

             RI - Kontakt
             Dane Spółki
             Władze Spółki
             Notowania
             Autoryzowany doradca
             Animator rynku
             Kalendarz inwestora
             Okresy zamknięte
             Raporty bieżące - EBI
             Raporty okresowe - EBI
             Komunikaty ESPI
             Dokumenty Spółki
             Walne Zgromadzenia
             Akcjonariat
             Dokument Informacyjny
             Opis rynku Emitenta i strategia

      RODO


      KONTAKTINFORMACJE, ARTYKUŁY, NEWS:

      inwestorzy

             debiut NC (28)

                     Planowane rozpoczęcie subskrypcji prywatnej
                     Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej 21 kwiecień do 11 maj 2010r.
                     Uchwała Zarządu w sprawie wydłużenia terminu wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect.
                     Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki Wierzyciel S.A.
                     Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii E i F
                     Debiut Wierzyciel S.A. na rynku NewConnect.
                     Konferencja I can see with SII
                     Nowe numery telefonów kontaktowych
                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 24-01-2011r.
                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 15-04-2011r.
                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-06-2011r.
                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 01-06-2011r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-06-2011r.
                     Objęcie przez Wierzyciel S.A. 49% kapitału zakładowego firmy Synergia Poznań Sp. z o.o.
                     Zmiana oferty produktowej Wierzyciel S.A.
                     Zmiana oferty produktowej Wierzyciel S.A.
                     Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-12-2011r.
                     Treść uchwał podjętych na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-12-2011r.
                     Dni Otwarte Wierzyciel S.A.
                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 21-06-2012r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012r.
                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2013r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r.
                     Spotkanie z Inwestorami - III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - IV Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - V Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VI Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VII Dni otwarte Wierzyciel S.A.

             raporty (15)

                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-06-2011r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-06-2011r.
                     Objęcie przez Wierzyciel S.A. 49% kapitału zakładowego firmy Synergia Poznań Sp. z o.o.
                     Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-12-2011r.
                     Treść uchwał podjętych na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-12-2011r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012r.
                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2013r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r.
                     Spotkanie z Inwestorami - III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - IV Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - V Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VI Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VII Dni otwarte Wierzyciel S.A.

             Spotkania (18)

                     Spotkanie z Inwestorami
                     Treść uchwał podjętych na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-12-2011r.
                     Dni Otwarte Wierzyciel S.A.
                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 21-06-2012r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012r.
                     Spotkanie z Inwestorami
                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2013r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r.
                     Spotkanie z Inwestorami - III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - IV Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - V Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VI Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VII Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VIII Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - IX Dni otwarte Wierzyciel S.A.

      klienci

             Oferta (11)

                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych
                     Nowe numery telefonów kontaktowych
                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 24-01-2011r.
                     Wprowadzenie nowego produktu do oferty sprzedaży pożyczek gotówkowych Wierzyciel S.A.
                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 15-04-2011r.
                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 01-06-2011r.
                     Objęcie przez Wierzyciel S.A. 49% kapitału zakładowego firmy Synergia Poznań Sp. z o.o.
                     Zmiana oferty produktowej Wierzyciel S.A.
                     Zmiana oferty produktowej Wierzyciel S.A.
                     Wydłużenie godzin pracy Wierzyciel S.A.
                     Wydłużenie godzin pracy Wierzyciel S.A.

      pośrednicy

      wydarzenia

(107)OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spłaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalności
  • bez zgody współmałżonka
  • dla osób samotnych z poręczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez poręczyciela (do 1.700 PLN)Stopy procentowe NBP
Referencyjna4,50
Lombardowa5,00
Depozytowa4,00
Redyskonta weksli4,55
Dyskonta weksli4,60


placówki
Wykonanie: