Mapa serwisu - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

STRONY:

      O FIRMIE

             Kilka słów o firmie
             Dane spółki

      INFORMACJE DLA KLIENTÓW

             Lista placówek

      WSPÓŁPRACA


      RELACJE INWESTORSKIE

             RI - Kontakt
             Dane Spółki
             Władze Spółki
             Notowania
             Autoryzowany doradca
             Animator rynku
             Kalendarz inwestora
             Okresy zamknięte
             Raporty bieżące - EBI
             Raporty okresowe - EBI
             Komunikaty ESPI
             Dokumenty Spółki
             Walne Zgromadzenia
             Akcjonariat
             Dokument Informacyjny
             Opis rynku Emitenta i strategia

      RODO


      KONTAKTINFORMACJE, ARTYKUŁY, NEWS:

      inwestorzy

             debiut NC (28)

                     Planowane rozpoczęcie subskrypcji prywatnej
                     Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej 21 kwiecień do 11 maj 2010r.
                     Uchwała Zarządu w sprawie wydłużenia terminu wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect.
                     Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki Wierzyciel S.A.
                     Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii E i F
                     Debiut Wierzyciel S.A. na rynku NewConnect.
                     Konferencja I can see with SII
                     Nowe numery telefonów kontaktowych
                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 24-01-2011r.
                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 15-04-2011r.
                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-06-2011r.
                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 01-06-2011r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-06-2011r.
                     Objęcie przez Wierzyciel S.A. 49% kapitału zakładowego firmy Synergia Poznań Sp. z o.o.
                     Zmiana oferty produktowej Wierzyciel S.A.
                     Zmiana oferty produktowej Wierzyciel S.A.
                     Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-12-2011r.
                     Treść uchwał podjętych na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-12-2011r.
                     Dni Otwarte Wierzyciel S.A.
                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 21-06-2012r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012r.
                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2013r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r.
                     Spotkanie z Inwestorami - III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - IV Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - V Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VI Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VII Dni otwarte Wierzyciel S.A.

             raporty (15)

                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-06-2011r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-06-2011r.
                     Objęcie przez Wierzyciel S.A. 49% kapitału zakładowego firmy Synergia Poznań Sp. z o.o.
                     Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-12-2011r.
                     Treść uchwał podjętych na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-12-2011r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012r.
                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2013r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r.
                     Spotkanie z Inwestorami - III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - IV Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - V Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VI Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VII Dni otwarte Wierzyciel S.A.

             Spotkania (18)

                     Spotkanie z Inwestorami
                     Treść uchwał podjętych na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-12-2011r.
                     Dni Otwarte Wierzyciel S.A.
                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 21-06-2012r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012r.
                     Spotkanie z Inwestorami
                     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2013r.
                     Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r.
                     Spotkanie z Inwestorami - III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     III Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - IV Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - V Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VI Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VII Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - VIII Dni otwarte Wierzyciel S.A.
                     Spotkanie z Inwestorami - IX Dni otwarte Wierzyciel S.A.

      klienci

             Oferta (11)

                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych
                     Nowe numery telefonów kontaktowych
                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 24-01-2011r.
                     Wprowadzenie nowego produktu do oferty sprzedaży pożyczek gotówkowych Wierzyciel S.A.
                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 15-04-2011r.
                     Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 01-06-2011r.
                     Objęcie przez Wierzyciel S.A. 49% kapitału zakładowego firmy Synergia Poznań Sp. z o.o.
                     Zmiana oferty produktowej Wierzyciel S.A.
                     Zmiana oferty produktowej Wierzyciel S.A.
                     Wydłużenie godzin pracy Wierzyciel S.A.
                     Wydłużenie godzin pracy Wierzyciel S.A.

      pośrednicy

      wydarzenia

(106)OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: