Archiwum Walnych Zgromadzeń - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
 
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 28-06-2024r.

    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowy Świat 3, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2024 r., na godz. 900, w Rudzie Śląskiej (41-700), przy ul. Wolności 1 (hotel "Adria)". Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:

 
 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wierzyciel S.A. odbytym w dniu 28-06-2024r.NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 31-07-2024r. - ODWOŁANE

    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowy Świat 3, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 400 § 1, 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 lipca 2024 r., na godz. 900, w Rudzie Śląskiej (41-700), przy ul. Wolności 1 (hotel "Adria)". Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:


 


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 30-06-2023r.

    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowy Świat 3, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 900, w Rudzie Śląskiej (41-700), przy ul. Wolności 1 (hotel "Adria)". Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:

 
 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wierzyciel S.A. odbytym w dniu 30-06-2023r.ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 30-06-2022r.

    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2022 r., na godz. 900, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:

 
 
 


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 29-06-2021r.

    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2021 r., na godz. 900, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:

 
 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 30-09-2020r.

    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 września 2020 r., na godz. 900, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:

 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 28-06-2019r.

    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2019 r., na godz. 900, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wierzyciel S.A. odbytym w dniu 28-06-2019r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 29-06-2018r.

    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2018 r., na godz. 900, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wierzyciel S.A. odbytym w dniu 29-06-2018r.
 • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 03-07-2017r.
    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 03 lipca 2017 r., na godz. 900, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach: • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 29-06-2016r.
    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2016 r., na godz. 1000, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach: • NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 10-02-2016r.
    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 lutego 2016 r., na godz. 900, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:


 • NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 28-10-2015r.
    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 października 2015 r., na godz. 900, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:Treść ogłoszenia wraz z dokumentacją po ogłoszeniu zmian w porządku obrad w dniu 09-10-2015r.:

 • NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 07-08-2015r.
    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki oraz w wykonaniu uchwały nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. z dnia 24 czerwca 2015r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 07 sierpnia 2015 r., na godz. 1000, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:Treść ogłoszenia wraz z dokumentacją po ogłoszeniu zmian w porządku obrad w dniu 20-07-2015r.: • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 24-06-2015r.
    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2015 r., na godz. 1000, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:


Treść ogłoszenia wraz z dokumentacją po ogłoszeniu zmian w porządku obrad:


Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Wierzyciel S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2015 roku informuje, że na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta zarządziło przerwę w obradach tego Zgromadzenia.
Obrady Zgromadzenia zostaną wznowione po przerwie, w dniu 8 lipca 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Spółki.
 • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 02-07-2014r.
    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 lipca 2014 r., na godz. 1100, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wierzyciel S.A. odbytym w dniu 02-07-2014r. • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 28-06-2013r.
    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2013 r., na godz. 1300, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wierzyciel S.A. odbytym w dniu 28-06-2013r.


 • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 21-06-2012r.
    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2012 r., na godz. 1300, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wierzyciel S.A. odbytym w dniu 21-06-2012r. • NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 22-12-2011r.

   Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 grudnia 2011 r., na godz. 1300, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach: • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 22-06-2011r.

    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie 399 § 1, 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2011 r., na godz. 1300, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach :


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wierzyciel S.A. odbytym w dniu 22-06-2011r.OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: