Autoryzowany doradca - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
 

 

Best Capital sp. z o.o.

 53-203 Wrocław, al. gen. J. Hallera 180/18

tel.: (71) 723 00 39

 fax: (71) 723 07 10

e-mail:
biuro@bestcapital.pl

witryna internetowa: www.bestcapital.pl


Best Capital sp. z o.o. zajmuje się pozyskiwaniem kapitału dla przedsiębiorstw. Pełni rolę Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst. Kluczową kompetencją firmy jest doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji korporacyjnych. Na bazie zdobytego doświadczenia firma kompleksowo doradza we wszystkich aspektach związanych z pozyskaniem kapitału oraz w przeprowadzeniu całego procesu emisji. Ponadto posiada doświadczenie w procesach  upubliczniania spółek na NewConnect i wprowadzania ich obligacji do notowań na platformie Catalyst, a także wspiera spółki publiczne w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i publikacjach raportów bieżących i okresowych.

Pozyskanie finansowania to proces, w którym kluczową kwestią jest powiązanie aspektów biznesowych, finansowych i prawnych. W jego przeprowadzenie zaangażowane są takie podmioty jak GPW, KDPW, KNF, kancelaria prawna, audytorska, biuro maklerskie, sąd rejestrowy a czasem także media. Best Capital kompleksowo obsługuje cały proces pozyskania finansowania planując, a potem koordynując współpracę przedsiębiorstwa ze wszystkimi tymi podmiotami.


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: