Dane Spółki - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

Nazwa firmy

Wierzyciel Spółka Akcyjna

Adres siedziby

41-706 Ruda Śląska, ul. Nowy Świat 3

NIP

635 168 70 20

Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczy - KRS

KRS

0000190266

REGON

278157364

Kapitał zakładowy

7 531 100,00 PLN

  


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: