Dane Spółki - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

Nazwa firmy

Wierzyciel Spółka Akcyjna

Adres siedziby

43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 27

NIP

635 168 70 20

Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczy - KRS

KRS

0000190266

REGON

278157364

Kapitał zakładowy

7 531 100,00 PLN

  


OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spłaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalności
  • bez zgody współmałżonka
  • dla osób samotnych z poręczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez poręczyciela (do 1.700 PLN)Stopy procentowe NBP
Referencyjna0,10
Lombardowa0,50
Depozytowa0,00
Redyskonta weksli0,11
Dyskonta weksli0,12


placówki
Wykonanie: