Inwestorzy - debiut NC 4/5 - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

2011-05-26, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ raporty ]

Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie 399 § 1, 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2011 r., na godz. 1300, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305.

2011-04-05, dodano przez admin
Kategorie: Oferta ] [ debiut NC ]

W związku z komunikatem Rady Polityki Pieniężnej z dnia 05-04-2011r. o podwyżce stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, Wierzyciel S.A. informuje, że z dniem 15-04-2011r. wchodzą w życie nowe warunki udzielania pożyczek gotówkowych.

2011-01-18, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ Oferta ]

W związku z komunikatem Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19-01-2011r. o podwyżce stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, Wierzyciel S.A. informuje, że z dniem 24-01-2011r. wchodzą w życie nowe warunki udzielania pożyczek gotówkowych.

2010-12-16, dodano przez admin
Kategorie: Oferta ] [ debiut NC ]

Z dniem 17-12-2010r. Wierzyciel S.A. wprowadza nowe dodatkowe numery telefonów kontaktowych: 32 738 79 60 oraz nowy numer faxu 32 738 79 99.

2010-10-20, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ]

22 paĹşdziernika w hotelu Tarnovia w Tarnowie

2010-09-08, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ]

Debiut Wierzyciel S.A. na rynku NewConnect - 8 wrzesień 2010r.
OFERUJEMY
 Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: