INFORMACJE DLA KLIENTÓW - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
Drodzy Klienci!

Szczegółowych informacji odnośnie obsługi umowy pożyczkowej zawartej z Wierzyciel S.A. uzyskają Państwo dzwoniąc pod numer infolinii:

 
 
(32) 738 79 60

 
 
Zapraszamy również do kontaku poprzez dedykowany adres e-mail:

 
biuro@wierzycielsa.pl

 
 
 

OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: