Notowania - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
Notowania kursu akcji Wierzyciel S.A. ( źródło: witryna internetowa rynku NewConnect )OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: