O FIRMIE - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

 Historia firmy

        Firma istnieje od 2003 roku i powstała w celu wypełnienia rosnącego zapotrzebowania rynku na usługi finansowe. W pierwszym etapie działalności spółka wykupowała wierzytelności od banków. Działania windykacyjne prowadzone w obrębie zakupionych należności doprowadziły do sukcesywnego egzekwowania nabytych wierzytelności. Równolegle z tymi działaniami poczyniono szereg inwestycji na rynku kapitałowym (obrót akcjami na rynku pierwotnym). Istotnym wydarzeniem w historii firmy było podpisanie umowy z firmą Helikon sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych oferowanych przez Wierzyciel S.A. oraz działalność w zakresie budowy systemów IT dostosowanych do konkretnych potrzeb Klienta. Złożoność usług branży finansowej wymagała posiadania własnego systemu operacyjnego do odpowiedniej ewidencji i księgowań oferowanych produktów finansowych, dlatego pozyskanie odpowiedniego zaplecza informatycznego (hardware i software) stanowiło jedną z głównych wytycznych działalności Zarządu w tamtym okresie. W wyniku podjętych działań firma opracowała (we współpracy z firmą Helikon Sp. z o.o.) aplikację „SKOP” – System Kompleksowej Obsługi Pożyczek spełniający wysokie wymagania stawiane tego typu oprogramowaniu. Dysponując odpowiednimi narzędziami i infrastrukturą niezbędną do sprawnej obsługi produktów finansowych spółka mogła rozpocząć działalność polegającą na sprzedaży pożyczek gotówkowych z wykorzystaniem sieci agencji kredytowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, która to działalność w sposób zasadniczy determinowała powołanie firmy Wierzyciel S.A. do życia w 2003r.

        Firma zadebiutowała na rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych w maju 2005r. i kontynuuje działalność z sukcesem do dnia dzisiejszego. Do stycznia 2008 r. spółka finansowała działalność operacyjną wyłącznie w oparciu o środki własne. W celu zwiększenia możliwości sprzedażowych, a tym samym zapewnienia ciągłej oferty sprzedaży pożyczek gotówkowych na rynku Zarząd spółki zdecydował się w 2008 roku na rozszerzenie źródeł finansowania własnej działalności o kredyt bankowy. Podjęte w tym zakresie działania pozwoliły na znaczne zwiększenie dynamiki sprzedaży w 2008 i 2009 roku co zaowocowało istotnym wzrostem obliga pożyczkowego i należności z tytułu odsetek ( patrz wykres 1) oraz zwiększyło przychody spółki. Sprzedaż pożyczek gotówkowych wspierana jest przez głównego pośrednika - firmę „Helikon” sp. z o.o., z którą współpraca trwa od momentu rozpoczęcia inwestycji na rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych i w znaczny sposób przyczynia się do sprawnej dystrybucji produktu na terenie całego kraju (organizacja sieci sprzedaży, szkolenie agencji kredytowych, analiza ofert konkurencji).

 

 

Strategia rozwoju.

       Koncepcja uczestnictwa Wierzyciel S.A. w rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych, która w istotny sposób przyczyniła się do powstania spółki, w sposób zasadniczy determinować będzie także kierunek jej rozwoju w przyszłości. Strategia Zarządu Spółki w tym zakresie zakłada stałe powiększanie wolumenu obrotów sprzedaży pożyczek gotówkowych przy współudziale agencji pożyczkowych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

       Przyjęty kierunek rozwoju spółki pokrywa się z dużym zapotrzebowaniem rynku na usługi oferowane przez Wierzyciel S.A.. Obecna tendencja zaostrzania przez Banki warunków kredytowania ( w tym również kredytów konsumenckich ) wiąże się m.in. z wprowadzeniem przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego tzw. „Rekomendacji T”, która w sposób zauważalny utrudni dostępność do kredytu, pożyczki osobom fizycznym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że oferta Wierzyciel S.A. skierowana jest głównie do osób fizycznych. Biorąc pod uwagę powyższe należy spodziewać się wzrostu popytu na usługi świadczone przez spółkę, co umożliwi lepszą selekcję Klientów pod kątem ryzyka związanego z pożyczaniem środków finansowych.


OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spłaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalności
  • bez zgody współmałżonka
  • dla osób samotnych z poręczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez poręczyciela (do 1.700 PLN)Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: