Okresy zamknięte - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

 

 

 

Okresy zamknięte dotyczące transakcji akcjami Wierzyciel S.A.


W 2021 roku obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Spółki Wierzyciel S.A. przez osoby pełniące funkcje zarządcze (m.in. zasiadających w jej organach oraz pracujących dla Spółki). Definicja osób pełniących obowiązki zarządcze znajduje się w art. 3 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia MAR. Okres zamknięty obejmuje 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

 

 • 14.01.2021r. - 12.02.2021r. -  okres zamknięty związany z publikacją raportu za IV kwartał 2020r.
 • 15.04.2021r. - 14.05.2021r. -  okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kwartał 2021r.
 • 29.04.2021r -  28.05.2021r.  - okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za 2020r.
 • 05.07.2021r. - 03.08.2021r. –  okres zamknięty związany z publikacją raportu za II kwartał 2021r.
 • 14.10.2021r. - 12.11.2021 r. -  okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2021 r.OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
 • kwota od 200 do 11.000 PLN
 • okres spłaty do 48 m-cy
 • minimalny dochód 1.300 PLN
 • szybka decyzja
 • minimum formalności
 • bez zgody współmałżonka
 • dla osób samotnych z poręczycielem (do 5.100 PLN)
 • dla osób samotnych bez poręczyciela (do 1.700 PLN)Stopy procentowe NBP
Referencyjna4,50
Lombardowa5,00
Depozytowa4,00
Redyskonta weksli4,55
Dyskonta weksli4,60


placówki
Wykonanie: