Okresy zamknięte - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

 

 

 

Okresy zamknięte dotyczące transakcji akcjami Wierzyciel S.A.


W 2024 roku obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Spółki Wierzyciel S.A. przez osoby pełniące funkcje zarządcze (m.in. zasiadających w jej organach oraz pracujących dla Spółki). Definicja osób pełniących obowiązki zarządcze znajduje się w art. 3 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia MAR. Okres zamknięty obejmuje 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

 

  • 15.01.2024r. - 14.02.2024r. -  okres zamknięty związany z publikacją raportu za IV kwartał 2023r.
  • 15.04.2024r. - 15.05.2024r. -  okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kwartał 2024r.
  • 01.05.2024r -  31.05.2024r.  - okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za 2023r.
  • 15.07.2024r. - 14.08.2024r. –  okres zamknięty związany z publikacją raportu za II kwartał 2024r.
  • 15.10.2024r. - 14.11.2024r. -  okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2024 r.OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: