Raporty bieżące - EBI - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
Raporty bieżące:

RB EBI Nr 16/2024 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28 czerwca 2024r.
                                
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 16/2024 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_28_06_2024

RB EBI Nr 15/2024 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. zwołanego na dzień 31.07.2024r.

RB EBI Nr 14/2024 Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał
                               
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 14/2024 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_PO_AKTUALIZACJI_28_06_2024
                        

RB EBI Nr 13/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2024r.
                               
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 13/2024 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_28_06_2024
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 13/2024 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_28_06_2024
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 13/2024 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_28_06_2024
                          Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 13/2024 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL_28_06_2024

RB EBI Nr 10/2024 Korekta raportu EBI 9/2024 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 31-07-2024r.
                               
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 10/2024 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_31_07_2024
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 10/2024 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_31_07_2024
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 10/2024 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_31_07_2024
                          Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 10/2024 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_NWZA WRL_31_07_2024

RB EBI Nr 9/2024 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 31-07-2024r.
                               
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 9/2024 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_31_07_2024
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 9/2024 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_31_07_2024
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 9/2024 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_31_07_2024
                          Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 9/2024 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_NWZA WRL_31_07_2024

RB EBI Nr 8/2024  Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 KSH.

RB EBI Nr 7/2024  Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"

                              Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 7/2024

RB EBI Nr 6/2024  Uzupełnienie komunikatu 5/2024 - Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 KSH.

RB EBI Nr 5/2024  Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 KSH.

                              Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 5/2024

RB EBI Nr 4/2024  Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Wierzyciel S.A. za lata obrachunkowe 2023 oraz 2024.

RB EBI Nr 2/2024  Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

                              Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 2/2024 - Życiorysy Członków Zarządu Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 1/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

RB EBI Nr 9/2023 Złożenie wniosku o wykreślenie Emitenta z rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz aktualizacja strategii

RB EBI Nr 6/2023 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30 czerwca 2023r.
                                
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 6/2023 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_30_06_2023

RB EBI Nr 5/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30-06-2023r.
                               
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 5/2023 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_30_06_2023
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 5/2023 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_30_06_2023
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 5/2023 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_30_06_2023
                          Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 5/2023 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL_30_06_2023

RB EBI Nr 1/2023  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

RB EBI Nr 11/2022 Zmiana siedziby i adresu Emitenta.

RB EBI Nr 9/2022 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 9/2022 - Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

RB EBI Nr 8/2022 Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

RB EBI Nr 7/2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30 czerwca 2022r.
                                
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 7/2022 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_30_06_2022

RB EBI Nr 6/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30-06-2022r.
                               
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 6/2022 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_30_06_2022
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 6/2022 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_30_06_2022
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 6/2022 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_30_06_2022
                          Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 6/2022 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL_30_06_2022

RB EBI Nr 3/2022  Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Wierzyciel S.A. za lata obrachunkowe 2021 oraz 2022.

RB EBI Nr 1/2022  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

RB EBI Nr 7/2021 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 29 czerwca 2021r.
                                
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 7/2021 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_29_06_2021

RB EBI Nr 6/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 29-06-2021r.
                               
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 6/2021 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_29_06_2021
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 6/2021 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_29_06_2021
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 6/2021 - 3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_29_06_2021
                          Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 6/2021 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL_29_06_2021

RB EBI Nr 3/2021  Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

RB EBI Nr 1/2021  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.RB EBI Nr 9/2020 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30 września 2020r.
                                
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 9/2020 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_30_09_2020

RB EBI Nr 8/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30-09-2020r.
                               
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 8/2020 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_30_09_2020
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 8/2020 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_30_09_2020
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 8/2020 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_30_09_2020
Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 8/2020 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 30_09_2020

RB EBI Nr 5/2020  Korekta raportu 1/2020 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

RB EBI Nr 2/2020  Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

RB EBI Nr 1/2020  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

RB EBI Nr 13/2019 Zmniejszenie kary pieniężnej nałożonej na emitenta w dniu 21 czerwca 2019r.

RB EBI Nr 11/2019 Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej.

RB EBI Nr 10/2019 Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

RB EBI Nr 9/2019 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28 czerwca 2019r.
                                
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 9/2019 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_28_06_2019

RB EBI Nr 7/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2019r.
                              
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 7/2019 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_28_06_2019
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 7/2019 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_28_06_2019
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 7/2019 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_28_06_2019
Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 7/2019 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 28_06_2019

RB EBI Nr 5/2019  Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

RB EBI Nr 2/2019  Zmiana publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2018r.

RB EBI Nr 1/2019  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

RB EBI Nr 7/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 29 czerwca 2018r.
                               
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 7/2018 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_29_06_2018


RB EBI Nr 6/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 29-06-2018r.
                              
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 6/2018 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_29_06_2018
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 6/2018 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_29_06_2018
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 6/2018 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_29_06_2018
Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 6/2018 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 29_06_2018

RB EBI Nr 3/2018
  Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

RB EBI Nr 1/2018
  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

RB EBI Nr 7/2017 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 03 lipca 2017r.
                               
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 7/2017 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_03_07_2017

RB EBI Nr 6/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 03-07-2017r.
                              
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 6/2017 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_03_07_2017
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 6/2017 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_03_07_2017
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 6/2017 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_03_07_2017
Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 6/2017 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 03_07_2017


RB EBI Nr 2/2017  Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

RB EBI Nr 1/2017  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

RB EBI Nr 13/2016 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 29 czerwca  2016r.
                               
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 13/2016 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_29_06_2016


RB EBI Nr 12/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 29-06-2016r.
                              
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 12/2016 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_29_06_2016
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 12/2016 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_29_06 2016
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 12/2016 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_29 06_2016
Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 12/2016 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 29 06 2016


RB EBI Nr 10/2016 Terminowy wykup oraz umorzenie obligacji serii A.

RB EBI Nr 8/2016 Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie dot. stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał ZWZ z dn. 24.06.2015 r. i kontynuowanego w dn. 8.07.2015r.

RB EBI Nr 6/2016 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 6/2016 - Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

RB EBI Nr 4/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 3/2016 Treść uchwał podjętych przez NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 10 lutego 2016r.
                               
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 3/2016 - Treść_uchwał_NWZA_WRL_10_02_2016

RB EBI Nr 2/2016   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

RB EBI Nr 1/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 10-02-2016r.
                              
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 1/2016 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_10_02_2016
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 1/2016 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_10_02 2016
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 1/2016 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_10 02_2016
Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 1/2016 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_NWZA WRL 10 02 2016

RB EBI Nr 27/2015 Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta
                               
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 27/2015 - Statut_Emitenta_-_tekst_jednolity
RB EBI Nr 25/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 24/2015 Treść uchwał podjętych przez NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28 października 2015r.
                               
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 24/2015 - Treść_uchwał_NWZA_WRL_28_10_2015

RB EBI Nr 23/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza i na wniosek grupy akcjonariuszy.
                              
Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 23/2015 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_28_10_2015_PO_ZMIANACH
Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 23/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_28_10 2015_PO_ZMIANACH
Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 23/2015 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_NWZA_WRL_28_10_2015_PO_ZMIANACH
Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 23/2015 - 5_PROPONOWANE_ZMIANY_STSTUTU_EMITENTA_NWZA_WRL_28_10_2015

RB EBI Nr 22/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-10-2015r.
                              
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 22/2015 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_28_10_2015
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 22/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_28_10 2015
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 22/2015 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_28 10_2015
Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 22/2015 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_NWZA WRL 28 10 2015

RB EBI Nr 21/2015 Informacja o doręczeniu odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał ZWZ z dn. 24.06.2015 r. i kontynuowanego w dn. 8.07.2015r.

RB EBI Nr 20/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 19/2015 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 19/2015 - Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

RB EBI Nr 18/2015 Treść uchwał podjętych przez NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 7 sierpnia 2015r. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.
                               
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 18/2015 - Treść_uchwał_NWZA_WRL_07_08_2015

RB EBI Nr 16/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.
                              
Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 16/2015 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH
Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 16/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_07_08 2015_PO_ZMIANACH
Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 16/2015 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 07 08 2015_PO_ZMIANACH

RB EBI Nr 15/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 07-08-2015r.
                              
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 15/2015 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_07_08_2015
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 15/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_07_08 2015
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 15/2015 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_07 08_2015
Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 15/2015 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_NWZA WRL 07 08 2015

RB EBI Nr 14/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 13/2015 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Spółkę.

RB EBI Nr 12/2015 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 24 czerwca i 8 lipca 2015r. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.
                               
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 12/2015 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_24_06_2015_i_08_07_2015

RB EBI Nr 11/2015 Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

RB EBI Nr 10/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza i na wniosek grupy akcjonariuszy.
                              
Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 10/2015 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_24_06_2015_PO_ZMIANACH
Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 10/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_24_06 2015_PO_ZMIANACH
Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 10/2015 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 24 06 2015_PO_ZMIANACH

RB EBI Nr 9/2015 Podtrzymanie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A.


RB EBI Nr 8/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 24-06-2015r.
                              
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 8/2015 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_24_06_2015
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 8/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_24_06 2015
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 8/2015 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_24 06_2015
Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 8/2015 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 24 06 2015


RB EBI Nr 6/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.

RB EBI Nr 4/2015
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 3/2015 Powołanie członków Zarządu na nową kadencję
                              
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 3/2015 - Życiorysy_osób_zarządzających

RB EBI Nr 1/2015   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

RB EBI Nr 13/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A na 11 sierpnia 2014 r.

RB EBI Nr 12/2014 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A.

RB EBI Nr 11/2014 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Spółkę.

RB EBI Nr 10/2014 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 02-07-2014r.
                               
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 10/2014 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_02_07_2014


RB EBI Nr 9/2014
  Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.


RB EBI Nr 8/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 02-07-2014r.
                              
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 8/2014 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_02_07_2014
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 8/2014 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_02_07 2014
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 8/2014 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_02 07_2014
Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 8/2014 - 4_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 02 07 2014

RB EBI Nr 6/2014   Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Spółki.

RB EBI Nr 5/2014   Dojście do skutku emisji obligacji serii A.

RB EBI Nr 3/2014   Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A.

RB EBI Nr 1/2014   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

RB EBI Nr 25/2013   Uchwalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 25/2013 - Tekst jednolity Statutu Spółki.

RB EBI Nr 23/2013 Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego.

RB EBI Nr 22/2013 Rejestracja przez sąd rejestrowy zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych uprzywilejowanych serii G Emitenta oraz zmian Statutu z tym związanych.

RB EBI Nr 20/2013 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Spółkę.

RB EBI Nr 19/2013   Uchwalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 19/2013 - Tekst jednolity Statutu Spółki.

RB EBI Nr 18/2013 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r.
                               
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 18/2013 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_28_06_2013

RB EBI Nr 16/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2013r.
                              
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 16/2013 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_28_06_2013
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 16/2013 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_28_06 2013
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 16/2013 - 3  PROPONOWANE ZMIANY STATUTU EMITENTA ZWZA WRL 28 06 2013
                          Załącznik nr 4 do RB EBI Nr 16/2013 - 4_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_28 06 2013
                         
Załącznik nr 5 do RB EBI Nr 16/2013 - 5_FORMULARZ_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 28 06 2013

RB EBI Nr 14/2013 Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 13/2013 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2012 rok.

RB EBI Nr 12/2013 Zawieszenie obrotu akcjami Wierzyciel S.A. w związku z ich scaleniem.

RB EBI Nr 11/2013 Złożenie wniosku do KDPW S.A. o scalenie akcji Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 10/2013 Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 9/2013   Prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania.

RB EBI Nr 8/2013   Zawarcie umowy w przedmiocie nieodpłatnego świadczenia na rzecz innych akcjonariuszy w związku z procesem scalenia akcji Emitenta.

RB EBI Nr 7/2013   Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta (split odwrotny) oraz zmian Statutu z tym związanych.

RB EBI Nr 6/2013   Uchwalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 6/2013 - Tekst jednolity Statutu Spółki aktualny na dzień 19-02-2013r.


RB EBI Nr 5/2013
  Zarejestrowanie przez KDPW S.A. umorzenia 6 akcji serii F Emitenta.

RB EBI Nr 4/2013   Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmian Statutu z tym związanych.

RB EBI Nr 2/2013   Rozwiązanie oraz zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

RB EBI Nr 1/2013
  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

RB EBI Nr 16/2012 Podsumowanie emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii G.

RB EBI Nr 15/2012
Tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki.

                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 15/2012 - Tekst jednolity Statutu Spółki aktualny na 22-08-2012r.

RB EBI Nr 14/2012 Zakup akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

RB EBI Nr 12/2012 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Spółkę.

RB EBI Nr 11/2012 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012r.
                               
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 11/2012 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_21_06_2012
                               Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 11/2012 - Załącznik_nr_1_do_Uchwały_nr_16_ZWZA_WRL_21_06_2012

RB EBI Nr 10/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 21-06-2012r.
                              
                          Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 10/2012 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_21_06_2012
                          Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 10/2012 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_21_06 2012
                          Załącznik nr 3 do RB EBI Nr 10/2012 - 3  PROPONOWANE ZMIANY STATUTU EMITENTA ZWZA WRL 21 06 2012

RB EBI Nr 9/2012 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Wierzyciel S.A. rekomendacji Zarządu w zakresie podziału zysku Spółki za rok 2011 oraz wypłaty dywidendy z zysku.

RB EBI Nr 7/2012
Korekta prognoz finansowych Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 5/2012   Rekomendacja Zarządu Wierzyciel S.A. w przedmiocie podziału wyniku finansowego za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki.

RB EBI Nr 4/2012
  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011r.

RB EBI Nr 2/2012   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku - KOREKTA.

RB EBI Nr 1/2012
  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

RB EBI Nr 23/2011 Treść uchwał podjętych przez NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-12-2011r.
                              
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 23/2011 - 1_Treść_uchwał_NWZA_WRL_22_12_2011

RB EBI Nr 22/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-12-2011r.
                              
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 22/2011 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_22_12_2011
                               Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 22/2011 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_22_12_2011

RB EBI Nr 20/2011 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 18/2011 Korekta prognoz finansowych Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 17/2011 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-06-2011 r.
                           
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 17/2011 - Treść_uchwał_ZWZA_WRL_22_06_2011

RB EBI Nr 16/2011 Objęcie przez Wierzyciel S.A. 49% kapitału zakładowego firmy Synergia Poznań Sp. z o.o.

RB EBI Nr 15/2011 Zmiana oprocentowania pożyczek pieniężnych (kredytów konsumenckich) Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 14/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-06-2011r.
                           
                               Załącznik nr 1 do RB EBI Nr 14/2011 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_22_06_2011
                               Załącznik nr 2 do RB EBI Nr 14/2011 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_22_06_2011

RB EBI Nr 13/2011 Zmiana rekomendacji Zarządu w zakresie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2010.

RB EBI Nr 11/2011 Zawarcie istotnej umowy w zakresie udzielenia pożyczki pieniężnej.

RB EBI Nr 10/2011 Rekomendacja Zarządu Wierzyciel S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok.

RB EBI Nr 8/2011 Zmiana oprocentowania pożyczek pieniężnych (kredytów konsumenckich) Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 7/2011
WIERZYCIEL S.A. - odzyskanie należności Spółki w kwocie 40.000,00 PLN

RB EBI Nr 6/2011 KOREKTA raportu bieżącego EBI nr 5/2011 - "Wierzyciel S.A. - zawarcie umowy z bankiem o kredyt    operacyjny w kwocie 3.500.000 PLN"

RB EBI Nr 5/2011 Wierzyciel S.A. - zawarcie umowy z bankiem o kredyt operacyjny w kwocie 3.500.000 PLN

RB EBI Nr 4/2011 Korekta raportu kwartalnego Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2010r.

                          Załącznik do RB EBI Nr 4/2011

RB EBI Nr 2/2011 Zmiana oprocentowania pożyczek pieniężnych (kredytów konsumenckich) Wierzyciel S.A.

RB EBI Nr 1/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

RB EBI Nr 6/2010 Odzyskanie należności Spółki Wierzyciel S.A. w kwocie 131 020,98 PLN

RB EBI Nr 4/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

RB EBI Nr 3/2010 Oświadczenie spółki WIERZYCIEL S.A. w przedmiocie stosowania Zasad Dobrych Praktyk

                           Załącznik do RB EBI Nr 3/2010

RB EBI Nr 2/2010 Złożenie do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii E i F

RB EBI Nr 1/2010 Uzyskanie dostępu do systemu EBI


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: