RELACJE INWESTORSKIE - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

Witamy na stronach poświęconych relacjom inwestorskim

 

         Pierwsze notowanie akcji spółki Wierzyciel S.A. na rynku NewConnect odbyło się 8 września 2010r. Byliśmy 55 debiutantem na tym rynku w 2010 r. i 158 spółką notowaną w historii Alternatywnego Systemu Obrotu. Kurs na otwarciu notowań w dniu debiutu wyniósł 0,34 zł i był o 2,86 % niższy od kursu odniesienia (0,35 zł). Debiut stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Spółki, które w istotny sposób przyczyni się do kontynuacji jej dynamicznego rozwoju w nowej rzeczywistości spółki publicznej.

 

Osoba odpowiedzialna za relacje inwestorskie i kontakty z mediami:

Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu

tel. 32 738-79-60 lub 32 738-08-47

e-mail: krzysztof.rzepka@wierzycielsa.pl


Debiut Spółki Wierzyciel S.A. - 8 wrzesień 2010r. - relacja video

OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: