Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012r. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2012-06-20, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ Spotkania ] [ raporty ]

W dniu 21 czerwca 2012 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. W załączeniu Zarząd Spółki podaje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
                Zarząd Spółki dziękuje przybyłym Akcjonariuszom za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
                                                                                  
                                                                                                   czytaj treść uchwał


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 21-06-2012r. - Starsze »
« Nowsze - Spotkanie z Inwestorami


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: