Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-06-2011r. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2011-06-21, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ raporty ]

W dniu 22 czerwca 2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. W załączeniu Zarząd Spółki podaje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie wraz z załącznikami do tych uchwał.
                Zarząd Spółki dziękuje przybyłym Akcjonariuszom za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
                                                                                  
                                                                                                   czytaj treść uchwał


Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 01-06-2011r. - Starsze »
« Nowsze - Objęcie przez Wierzyciel S.A. 49% kapitału zakładowego firmy Synergia Poznań Sp. z o.o.


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: