Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2013-06-27, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ raporty ] [ Spotkania ]

W dniu 28 czerwca 2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. W załączeniu Zarząd Spółki podaje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki dziękuje przybyłym Akcjonariuszom za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
                                                                                  
                                                                                                   czytaj treść uchwał


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2013r. - Starsze »
« Nowsze - Spotkanie z Inwestorami - III Dni otwarte Wierzyciel S.A.


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: