Władze Spółki - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
Skład osobowy organów statutowych Wierzyciel S.A.
RADA NADZORCZA
Wojciech Paździor - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wykształcenie:
wyższe Absolwent Politechniki Śląskiej z 2001r.
Akademia Ekonomiczna w Katowicach – studia podyplomowe – kierunek Informatyka i Technologia Informacyjna (2004r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie kulturą (2014 – 2015r.).
Kariera zawodowa:
2009r. - nadal Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
2007r. - 2008r. CSK „Araneus” – konsultant, audytor
2003r. – 2007r. nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych
2003r. – 2005r. działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
2002r. „Arteria” Sp. z o.o.
   Zobacz pełną treść komunikatu EBI
Michał Fudalej - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wykształcenie:
wyższe Politechnika Śląska, Automatyka i Robotyka, studia ukończone z tytułem inżyniera w 2005 roku,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zarządzanie, studia ukończone z tytułem magistra w 2015 roku,
Kurs dla Członków Rad Nadzorczych ukończony w 2015 roku.
Kariera zawodowa:
  Od ukończenia studiów inżynierkich stale związny z przemysłem i wdrożeniami maszyn w fimach takich jak: PZ Wuma Sp. z o.o., GS-Hydro Sp. z o.o. oraz Logstor Polska Sp. z o.o.
  Od 2008 roku prowadził własne biuro projektowe pod nazwą MGF Projekt Michał Fudalej, a od 2014 roku jest Prezesem MGF Projekt Sp. z o.o. Przedmiotowe firmy zajmują się wdrożeniami automatyki oraz komputerowym projektowaniem maszyn.
  Współautor patentu i zgłoszeń patentowych.
   Zobacz pełną treść komunikatu EBI
Krzysztof Świerkot - Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie:
wyższe Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach – Wydział Budownictwa z 2000r.
Kariera zawodowa:
2008r. – nadal GRUPA Metropolis (Metropolis Investments Sp. z o.o.; Metropolis Sp. z o.o.; GTB Metropolis Sp. z o.o.; WM Invest Sp. z o.o.) – Specjalista ds. technicznych
2005r. – 2008r. Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach – Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Miasta
2004r. – 2005r. PHU JANTAR Ryszard Łach – Kierownik robót budowlanych
2002r. – 2004r. BUDOREMONT Sp. z o.o. – Gł. Inżynier - koordynator
2001r. – 2002r. BAUMAT Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy – Doradca techniczny
2000r. – 2001r. INKOM ŚLĄSKI Sp. z o.o. – Inżynier budowy
   Zobacz pełną treść komunikatu EBI
Karol Kopiec - Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie:
wyższe Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2001r. Wydział Mechaniczny – Technologiczny, Kierunek: Wychowanie Techniczne
Kariera zawodowa:
X/2005 – obecnie Saturn Planet Sp. z o.o. – Z-ca Kierownika Działu Obsługi Klienta
X/2002 - IX/2005 Selgros Cash & Carry – Pracownik Działu Obsługi Klienta
   Zobacz pełną treść komunikatu EBI
Marcin Klimas - Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie:
wyższe Technikum chemiczne – specjalność: Technologia przemysłu chemicznego;
Akademia Ekonomiczna – Wydział Zarządzania – uzyskany dyplom magistra;
Uniwersytet Śląski – Wydział Prawa i Administracji – Podyplomowe studia prawa gospodarczego i handlowego;
Ukończony kurs kandydatów do rad nadzorczych spółek.
Kariera zawodowa:
  Centralne Laboratorium Chemiczne – Asystent;
  Huta „Bobrek” – Zakład koksowniczy – Kierownik przeróbki chemicznej;
  „Zakłady Metalurgiczne” – Bytom – Kierownik Zakładu Koksowniczego;
  PTHU „BO-CARBO” Sp. z o.o. (ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom) – Z-ca Dyrektora, W-ce Prezes
  „CARBO-KOKS” Sp. z o.o. (ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom) - Z-ca Dyrektora, W-ce Prezes
   Zobacz pełną treść komunikatu EBI
ZARZĄD
Krzysztof Rzepka - Prezes Zarządu
Wykształcenie:
wyższe Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z 2006r. o kierunku systemy informatyczne i telekomunikacyjne.
Kariera zawodowa:
2003r. – 2010r. Kierownik Informatyki (2003-2008), Członek Zarządu (2008-2009), Doradca Zarządu (2009-2010) – Mikołowskiego Banku Spółdzielczego
2005r.- 2008r. Wierzyciel S.A. – Wiceprezes Zarządu
2002r.- 2008r. Helikon Sp. z o.o. – Członek Zarządu
    Zobacz pełną treść komunikatu EBI
Dariusz Rzepka - Wiceprezes Zarządu
Wykształcenie:
wyższe Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach z 2001r.
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – studia podyplomowe w zakresie bankowości – 2001 - 2002 r.
Kariera zawodowa:
2001r. - 2010r. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie – Inspektor, Kierownik Działu Zarządzania Ryzykami i Sprawozdawczość
2008r.- 2009r. Wierzyciel S.A. – Wiceprezes Zarządu
2002r. - 2009r. Helikon Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
    Zobacz pełną treść komunikatu EBI
 


 

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spłaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalności
  • bez zgody współmałżonka
  • dla osób samotnych z poręczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez poręczyciela (do 1.700 PLN)Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: