Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii E i F - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2010-05-10, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ]

Szanowni Państwo,
      Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, a także dążąc do zachowania pełnej transparentności procesu subskrybowania akcji serii E i F, Zarząd  Wierzyciel S.A. w dniu 11-05-2010r. podjął uchwałę o zmianie terminu subskrypcji akcji serii E i F  i jego wydłużeniu do dnia 21 maja 2010r.
      W sposób szczególny zależało nam na umożliwieniu uczestniczenia w procesie subskrybowania akcji naszej Spółki tym inwestorom, którzy zaangażowali się w proces wprowadzania do rynku giełdowego akcji PZU S.A. Także fakt, że w najbliższym czasie Zarząd będzie mógł przedstawić do publicznej wiadomości opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Wierzyciel S.A. za rok 2009, wydał nam się przesądzający o zasadności podjęcia decyzji w przedmiocie wydłużenia terminu subskrypcji akcji serii E i F.

                                                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                                            Zarząd Wierzyciel S.A.


Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej 21 kwiecień do 11 maj 2010r. - Starsze »
« Nowsze - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki Wierzyciel S.A.


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: