Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki Wierzyciel S.A. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2010-09-05, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ]

Uchwałą Nr 879/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki Wierzyciel S.A., postanowiono określić dzień 8 września 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w/w akcji.


Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii E i F - Starsze »
« Nowsze - Debiut Wierzyciel S.A. na rynku NewConnect.


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: