Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki Wierzyciel S.A. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2010-09-05, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ]

Uchwałą Nr 879/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki Wierzyciel S.A., postanowiono określić dzień 8 września 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w/w akcji.


Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii E i F - Starsze »
« Nowsze - Debiut Wierzyciel S.A. na rynku NewConnect.


OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spłaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalności
  • bez zgody współmałżonka
  • dla osób samotnych z poręczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez poręczyciela (do 1.700 PLN)Stopy procentowe NBP
Referencyjna4,50
Lombardowa5,00
Depozytowa4,00
Redyskonta weksli4,55
Dyskonta weksli4,60


placówki
Wykonanie: