Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 15-04-2011r. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2011-04-05, dodano przez admin
Kategorie: Oferta ] [ debiut NC ]

W związku z komunikatem Rady Polityki Pieniężnej z dnia 05-04-2011r. o podwyżce stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, Wierzyciel S.A. informuje, że z dniem 15-04-2011r. wchodzą w życie nowe warunki udzielania pożyczek gotówkowych.  Zmianie ulega oprocentowanie pożyczek gotówkowych, które od dnia 15-04-2011 r. będzie wynosić 22% w skali roku.


Wprowadzenie nowego produktu do oferty sprzedaży pożyczek gotówkowych Wierzyciel S.A. - Starsze »
« Nowsze - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-06-2011r.


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: