Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 21-06-2012r. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2012-05-24, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ Spotkania ]

Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2012 r., na godz. 1300, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305.


                                                                
Czytaj pełną treść ogłoszenia


Dni Otwarte Wierzyciel S.A. - Starsze »
« Nowsze - Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012r.


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: