Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-06-2011r. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2011-05-26, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ raporty ]

Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie 399 § 1, 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2011 r., na godz. 1300, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305.
                                                                   Czytaj pełną treść ogłoszenia


Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 15-04-2011r. - Starsze »
« Nowsze - Zmiana warunków udzielania pożyczek gotówkowych od 01-06-2011r.


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: