Dane spółki - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

Nazwa firmy

Wierzyciel Spółka Akcyjna

Adres siedziby

43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 27

NIP

635 168 70 20

KRS

0000190266

REGON

278157364

Kapitał zakładowy

7 531 100,00 PLN

 

 

Skład osobowy organów statutowych Wierzyciel S. A.

 Rada Nadzorcza Wierzyciel S.A.:

 • Wojciech Paździor - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Michał Fudalej - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Świerkot – Członek Rady Nadzorczej
 • Marcin Klimas – Członek Rady Nadzorczej
 • Karol Kopiec – Członek Rady Nadzorczej


Zarząd Wierzyciel S.A.:

 • Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu      -  krzysztof.rzepka@wierzycielsa.pl
 • Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu - dariusz.rzepka@wierzycielsa.pl
   
OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
 • kwota od 200 do 11.000 PLN
 • okres spłaty do 48 m-cy
 • minimalny dochód 1.300 PLN
 • szybka decyzja
 • minimum formalności
 • bez zgody współmałżonka
 • dla osób samotnych z poręczycielem (do 5.100 PLN)
 • dla osób samotnych bez poręczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: