Dane spółki - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

Nazwa firmy

Wierzyciel Spółka Akcyjna

Adres siedziby

41-706 Ruda Śląska, ul. Nowy Świat 3

NIP

635 168 70 20

KRS

0000190266

REGON

278157364

Kapitał zakładowy

7 531 100,00 PLN

 

 

Skład osobowy organów statutowych Wierzyciel S. A.

 Rada Nadzorcza Wierzyciel S.A.:

 • Wojciech Paździor - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Michał Fudalej - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Świerkot – Członek Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Fudalej – Członek Rady Nadzorczej
 • Karol Kopiec – Członek Rady Nadzorczej


Zarząd Wierzyciel S.A.:

 • Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu      -  krzysztof.rzepka@wierzycielsa.pl
 • Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu - dariusz.rzepka@wierzycielsa.pl
   

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
 • kwota od 200 do 11.000 PLN
 • okres spłaty do 48 m-cy
 • minimalny dochód 1.300 PLN
 • szybka decyzja
 • minimum formalności
 • bez zgody współmałżonka
 • dla osób samotnych z poręczycielem (do 5.100 PLN)
 • dla osób samotnych bez poręczyciela (do 1.700 PLN)Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: