Walne Zgromadzenia - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
 
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 30-06-2023r.

    Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowy Świat 3, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 900, w Rudzie Śląskiej (41-700), przy ul. Wolności 1 (hotel "Adria)". Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w poniższych plikach:

 
 
 
 
W CHWILI OBECNEJ SPÓŁKA NIE ZWOŁAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA

   PRZEJDŹ DO ARCHIWUM WALNYCH ZGROMADZEŃ


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: