Komunikaty ESPI - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
Komunikaty ESPI:

ESPI Nr 2/2024 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 31-07-2024r.
                            
              
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 2/2024 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_31_07_2024
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 2/2024 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_31_07_2024
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 2/2024 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_31_07_2024
              Załącznik nr 4 do ESPI Nr 2/2024 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_NWZA WRL_31_07_2024

ESPI Nr 1/2024 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
                            
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 1/2024 -Zawiadomienie Regnar Trade Sp. z o.o.

ESPI Nr 1/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30-06-2023r.
                            
              
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 1/2023 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_30_06_2023
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 1/2023 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_30_06_2023
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 1/2023 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_30_06_2023
              Załącznik nr 4 do ESPI Nr 1/2023 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL_30_06_2023

ESPI Nr 4/2022 Aktualizacja strategii Emitenta

ESPI Nr 3/2022 Zawiadomienia o przekroczeniu udziału 5% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów
                            
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 3/2022 -Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% - Mariusz Brąclik
                          Załącznik nr 2 do ESPI Nr 3/2022 -Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% - Joanna Brąclik

ESPI Nr 2/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30.06.2022r.
                            
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 2/2022 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_30_06_2022

ESPI Nr 1/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30-06-2022r.
                            
              
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 1/2022 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_30_06_2022
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 1/2022 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_30_06_2022
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 1/2022 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_30_06_2022
              Załącznik nr 4 do ESPI Nr 1/2022 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL_30_06_2022

ESPI Nr 3/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 29.06.2021r.
                            
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 3/2021 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_29_06_2021

ESPI Nr 1/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 29-06-2021r.
                            
              
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 1/2021 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_29_06_2021
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 1/2021 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_29_06_2021
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 1/2021 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_29_06_2021
              Załącznik nr 4 do ESPI Nr 1/2021 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL_29_06_2021

ESPI Nr 3/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30-09-2020r.
                            
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 3/2020 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_30_09_2020

ESPI Nr 1/2020   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30-09-2020r.
                            
              
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 1/2020 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_30_09_2020
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 1/2020 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_30_09_2020
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 1/2020 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_30_09_2020
              Załącznik nr 4 do ESPI Nr 1/2020 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL_30_09_2020

ESPI Nr 3/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2019r.
                            
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 3/2019 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_28_06_2019

ESPI Nr 1/2019   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2019r.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 1/2019 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_28_06_2019
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 1/2019 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_28_06_2019
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 1/2019 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_28_06_2019
              Załącznik nr 4 do ESPI Nr 1/2019 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL_28_06_2019

ESPI Nr 3/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 29-06-2018r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 3/2018 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_29_06_2018

ESPI Nr 1/2018   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 29-06-2018r.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 1/2018 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_29_06_2018
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 1/2018 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_29_06_2018
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 1/2018 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_29_06_2018
              Załącznik nr 4 do ESPI Nr 1/2018 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL_29_06_2018

ESPI Nr 4/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 03-07-2017r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 4/2017 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_03_07_2017

ESPI Nr 2/2017   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 03-07-2017r.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 2/2017 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_03_07_2017
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 2/2017 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_03_07_2017
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 2/2017 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_03_07_2017
              Załącznik nr 4 do ESPI Nr 2/2017 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL_03_07_2017

ESPI Nr 1/2017  Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej

                         Załącznik nr 1 do ESPI Nr 1/2017

ESPI Nr 7/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 29-06-2016r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 7/2016 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_29_06_2016

ESPI Nr 5/2016   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 29-06-2016r.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 5/2016 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_29_06_2016
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 5/2016 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_29_06_2016
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 5/2016 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_29_06_2016
              Załącznik nr 4 do ESPI Nr 5/2016 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 29 06 2016

ESPI Nr 4/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 10-02-2016r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 4/2016 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_10_02_2016

ESPI Nr 2/2016  Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej

                         Załącznik nr 1 do ESPI Nr 2/2016

ESPI Nr 1/2016   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 10-02-2016r.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 1/2016 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_10_02_2016
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 1/2016 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_10_02_2016
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 1/2016 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_10_02_2016
Załącznik nr 4 do ESPI Nr 1/2016_- 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_NWZA WRL 10 02 2016

ESPI Nr 19/2015 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

ESPI Nr 18/2015 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

ESPI Nr 17/2015 Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

ESPI Nr 16/2015 Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

ESPI Nr 15/2015 Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

ESPI Nr 14/2015 Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

ESPI Nr 13/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-10-2015r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 13/2015 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_28_10_2015

ESPI Nr 11/2015
  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza i na wniosek grupy akcjonariuszy.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 11/2015 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_28_10_2015_PO_ZMIANACH
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 11/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_28_10_2015_PO_ZMIANACH
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 11/2015 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_NWZA WRL 28 10 2015_PO_ZMIANACH
              Załącznik nr 4 do ESPI Nr 11/2015 - 5_PROPONOWANE_ZMIANY_STATUTU_EMITENTA_NWZA WRL 28 10_2015

ESPI Nr 10/2015   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-10-2015r.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 10/2015 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_28_10_2015
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 10/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_28_10_2015
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 10/2015 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_28_10_2015
Załącznik nr 4 do ESPI Nr 10/2015 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_NWZA WRL 28 10 2015

ESPI Nr 9/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 07-08-2015r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 9/2015 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_07_08_2015

ESPI Nr 7/2015   Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 7/2015 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 7/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH
             Załącznik nr 3 do ESPI Nr 7/2015 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 07 08 2015_PO_ZMIANACH

ESPI Nr 6/2015   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 07-08-2015r.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 6/2015 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_07_08_2015
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 6/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_07_08_2015
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 6/2015 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_07_08_2015
             
Załącznik nr 4 do ESPI Nr 6/2015 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_NWZA WRL 07 08 2015

ESPI Nr 5/2015   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 24-06-2015r. kontynuowanym w dniu 08-07-2015r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 5/2015 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_24_06_2015_i_08_07_2015

ESPI Nr 3/2015   Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza i na wniosek grupy akcjonariuszy.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 3/2015 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_24_06_2015_PO_ZMIANACH
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 3/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_24_06_2015_PO_ZMIANACH
             Załącznik nr 3 do ESPI Nr 3/2015 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 24 06 2015_PO_ZMIANACH


ESPI Nr 2/2015   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 24-06-2015r.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 2/2015 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_24_06_2015
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 2/2015 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_24_06_2015
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 2/2015 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_24_06_2015
             
Załącznik nr 4 do ESPI Nr 2/2015 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 24 06 2015


ESPI Nr 1/2015
  Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej

                         Załącznik nr 1 do ESPI Nr 1/2015

ESPI Nr 5/2014   Wykaz akcjonariuszy posiadającycch co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 02-07-2014r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 5/2014 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_02_07_2014

ESPI Nr 3/2014   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 02-07-2014r.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 3/2014 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_02_07_2014
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 3/2014 - 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_02_07_2014
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 3/2014 - 3_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_02_07_2014
              Załącznik nr 4 do ESPI Nr 3/2014 - 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 02 07 2014


ESPI Nr 2/2014  Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej

                          Załącznik nr 1 do ESPI Nr 2/2014

ESPI Nr 1/2014
  Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej

                          Załącznik nr 1 do ESPI Nr 1/2014

ESPI Nr 8/2013  Zakup akcji emitenta przez członka Zarządu Wierzyciel S.A.

                          Załącznik nr 1 do ESPI Nr 8/2013

ESPI Nr 7/2013  Zakup akcji emitenta przez członka Zarządu Wierzyciel S.A.

                          Załącznik nr 1 do ESPI Nr 7/2013

ESPI Nr 6/2013  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% w ogólnej liczbie głosów Wierzyciel S.A.

                         Załącznik nr 1 do ESPI Nr 6/2013

ESPI Nr 5/2013   Wykaz akcjonariuszy posiadającycch co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 5/2013 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_28_06_2013

ESPI Nr 3/2013   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2013r.
                           
             
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 3/2013 -  1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_28_06_2013
              Załącznik nr 2 do ESPI Nr 3/2013 -  2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_28_06_2013
              Załącznik nr 3 do ESPI Nr 3/2013 -  3  PROPONOWANE ZMIANY STATUTU EMITENTA ZWZA WRL 28 06 2013
              Załącznik nr 4 do ESPI Nr 3/2013 -  4_INFORMACJA_O_OGóLNEJ_LICZBIE_AKCJI_ZWZA_WRL_28_06_2013
              Załącznik nr 5 do ESPI Nr 3/2013 -  5_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA WRL 28 06 2013


ESPI Nr 2/2013  Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 50% w ogólnej liczbie głosów Wierzyciel S.A.

                          Załącznik nr 1 do ESPI Nr 2/2013

ESPI Nr 1/2013   Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 12/2012
  Zakup akcji emitenta przez członka Zarządu Wierzyciel S.A.

                          Załącznik nr 1 do ESPI Nr 12/2012

ESPI Nr 11/2012
  Zakup akcji emitenta przez członka Zarządu Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 10/2012  Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 9/2012   Wykaz akcjonariuszy posiadającycch co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 9/2012 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_21_06_2012

ESPI Nr 7/2012   Korekta raportu ESPI nr 5/2012 - Zakup akcji emitenta przez członka Zarządu Wierzyciel S.A

ESPI Nr 6/2012   Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 5/2012   Zakup akcji emitenta przez członka Zarządu Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 4/2012
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 21-06-2012r.
                           
                           
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 4/2012 -  1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_21_06_2012
                           Załącznik nr 2 do ESPI Nr 4/2012 -  2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_21_06_2012
                           Załącznik nr 3 do ESPI Nr 4/2012 -  3  PROPONOWANE ZMIANY STATUTU EMITENTA ZWZA WRL 21 06 2012


ESPI Nr 3/2012   Korekta raportu ESPI nr 1/2012 - Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 2/2012
  Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 1/2012   Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 9/2011   Wykaz akcjonariuszy posiadającycch co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-12-2011r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 9/2011 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_NWZA_WRL_22_12_2011
 
ESPI Nr 7/2011   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-12-2011r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 7/2011 - 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_22_12_2011
                           Załącznik nr 2 do ESPI Nr 7/2011 -  2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_22_12_2011 

ESPI Nr 6/2011
Wykaz akcjonariuszy posiadającycch co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-06-2011r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 6/2011 - Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%_na_ZWZA_WRL_22_06_2011

ESPI Nr 4/2011   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-06-2011r.
                           
                          
Załącznik nr 1 do ESPI Nr 4/2011 - 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_22_06_2011
                           Załącznik nr 2 do ESPI Nr 4/2011 -  2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_22_06_2011                    

ESPI Nr 3/2011
  Zbycie akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 2/2011   Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

ESPI Nr 1/2011   Zakup akcji emitenta przez członka Zarządu

ESPI Nr 3/2010   Zbycie akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej

ESPI Nr 2/2010   Zbycie akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej

ESPI Nr 1/2010   Przystąpienie do systemu ESPI

OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: