Raporty okresowe - EBI - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
Raporty okresowe:

RO EBI Nr 12/2024 Jednostkowy raport roczny Wierzyciel S.A. za 2023r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 12/2024 - Jednostkowy Raport_roczny_WRL_za_rok_2023
                          Załącznik do RO EBI Nr 12/2024 - SPRAWOZDANIE_AUDYTORA
                          Załącznik do RO EBI Nr 12/2024 - SPRAWOZDANIE_ZARZĄDU
                          Załącznik do RO EBI Nr 12/2024 - Wierzyciel S.A. - Sprawozdanie Finansowe za rok 2023 (PDF)
                          Załącznik do RO EBI Nr 4/2023 - Wierzyciel S.A. - Sprawozdanie Finansowe za rok 2023 (XML)
                          
RO EBI Nr 11/2024 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2024r.

Załącznik do RO EBI Nr 11/2024

RO EBI Nr 3/2023 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2023r.

Załącznik do RO EBI Nr 3/2023

RO EBI Nr 8/2023 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2023r.

Załącznik do RO EBI Nr 8/2023

RO EBI Nr 7/2023 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2023r.

Załącznik do RO EBI Nr 7/2023

RO EBI Nr 4/2023 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2022r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 4/2023 - 0_Raport_roczny_WRL_za_rok_2022
                          Załącznik do RO EBI Nr 4/2023 - 1_SF_WRL_2022_INFORMACJA_DODATKOWA
                          Załącznik do RO EBI Nr 4/2023 - 2_SF_WRL_2022_BILANS
                          Załącznik do RO EBI Nr 4/2023 - 3_SF_WRL_2022_SPRAWOZDANIE_ZARZĄDU
                          Załącznik do RO EBI Nr 4/2023 - 4_SF_WRL_2022_PRZEPŁYWY
                          Załącznik do RO EBI Nr 4/2023 - 5_SF_WRL_2022_RZiS
                          Załącznik do RO EBI Nr 4/2023 - 6_SF_WRL_2022_ZZKW
                          Załącznik do RO EBI Nr 4/2023 - 7_SF_WRL_2022_SPRAWOZDANIE_AUDYTORA

RO EBI Nr 3/2023 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2023r.

Załącznik do RO EBI Nr 3/2023

RO EBI Nr 2/2023 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2022r.

Załącznik do RO EBI Nr 2/2023

RO EBI Nr 12/2022 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2022r.

Załącznik do RO EBI Nr 12/2022

RO EBI Nr 10/2022 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2022r.

Załącznik do RO EBI Nr 10/2022

RO EBI Nr 5/2022 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2021r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - Raport_roczny_WRL_za_rok_2021
                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - 1_SF_WRL_2021_INFORMACJA_DODATKOWA
                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - 2_SF_WRL_2021_BILANS
                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - 3_SF_WRL_2021_SPRAWOZDANIE_ZARZĄDU
                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - 4_SF_WRL_2021_PRZEPŁYWY
                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - 5_SF_WRL_2021_RZiS
                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - 6_SF_WRL_2021_ZZKW
                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - 7_SF_WRL_2021_SPRAWOZDANIE_AUDYTORA

RO EBI Nr 4/2022 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2022r.

Załącznik do RO EBI Nr 4/2022

RO EBI Nr 2/2022 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2021r.

Załącznik do RO EBI Nr 2/2022

RO EBI Nr 10/2021 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2021r.

Załącznik do RO EBI Nr 10/2021

RO EBI Nr 9/2021 Korekta raportu okresowego 8/2021 - Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2021r.

Załącznik do RO EBI Nr 9/2021

RO EBI Nr 8/2021 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2021r.

Załącznik do RO EBI Nr 8/2021

RO EBI Nr 5/2021 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2020r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - Raport_roczny_WRL_za_rok_2020
                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - 1_SF_WRL_2020_INFORMACJA_DODATKOWA
                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - 2_SF_WRL_2020_BILANS_ITD.
                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - 3_SF_WRL_2020_SPRAWOZDANIE_ZARZĄDU
                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2021 - 4_SF_WRL_2020_SPRAWOZDANIE_AUDYTORA

RO EBI Nr 4/2021 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2021r.

Załącznik do RO EBI Nr 4/2021

RO EBI Nr 2/2021 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2020r.

Załącznik do RO EBI Nr 2/2021

RO EBI Nr 12/2020 Korekta raportu okresowego 10/2020 - Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2020r.

Załącznik do RO EBI Nr 11/2020

RO EBI Nr 11/2020 Korekta raportu okresowego 7/2020 - Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2020r.

Załącznik do RO EBI Nr 11/2020

RO EBI Nr 10/2020 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2020r.

Załącznik do RO EBI Nr 10/2020

RO EBI Nr 07/2020 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2020r.

Załącznik do RO EBI Nr 07/2020

RO EBI Nr 6/2020 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2019r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 6/2020 - Raport_roczny_WRL_za_rok_2019
                          Załącznik do RO EBI Nr 6/2020 - 1_SF_WRL_2019_INFORMACJA_DODATKOWA
                          Załącznik do RO EBI Nr 6/2020 - 2_SF_WRL_2019_BILANS_ITD.
                          Załącznik do RO EBI Nr 6/2020 - 3_SF_WRL_2019_SPRAWOZDANIE_ZARZĄDU
                          Załącznik do RO EBI Nr 6/2020 - 4_SF_WRL_2019_SPRAWOZDANIE_AUDYTORA

RO EBI Nr 4/2020 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2020r.

Załącznik do RO EBI Nr 4/2020

RO EBI Nr 3/2020 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2019r.

Załącznik do RO EBI Nr 3/2020


RO EBI Nr 14/2019 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2019r.

Załącznik do RO EBI Nr 14/2019


RO EBI Nr 12/2019 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2019r.

Załącznik do RO EBI Nr 12/2019


RO EBI Nr 8/2019 Korelta raportu okresowego EBI nr 6/2019.

                          Załącznik do RO EBI Nr 8/2019

RO EBI Nr 6/2019 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2018r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 6/2019

RO EBI Nr 4/2019 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2019r.

Załącznik do RO EBI Nr 4/2019


RO EBI Nr 3/2019 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2018r.

Załącznik do RO EBI Nr 3/2019


RO EBI Nr 9/2018 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2018r.

Załącznik do RO EBI Nr 9/2018

RO EBI Nr 8/2018 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2018r.

Załącznik do RO EBI Nr 8/2018

RO EBI Nr 5/2018 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2017r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2018

RO EBI Nr 4/2018 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2018r.

Załącznik do RO EBI Nr 4/2018

RO EBI Nr 2/2018 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2017r.

Załącznik do RO EBI Nr 2/2018


RO EBI Nr 9/2017 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2017r.

Załącznik do RO EBI Nr 9/2017

RO EBI Nr 8/2017 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2017r.

Załącznik do RO EBI Nr 8/2017

RO EBI Nr 5/2017 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2016r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 5/2017

RO EBI Nr 4/2017 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2017r.

Załącznik do RO EBI Nr 4/2017

RO EBI Nr 3/2017 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2016r.

Załącznik do RO EBI Nr 3/2017


RO EBI Nr 15/2016 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2016r.

Załącznik do RO EBI Nr 15/2016RO EBI Nr 14/2016 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2016r.

Załącznik do RO EBI Nr 14/2016RO EBI Nr 11/2016 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2015r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 11/2016


RO EBI Nr 9/2016 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2016r.

Załącznik do RO EBI Nr 9/2016


RO EBI Nr 7/2016 Korekta jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015r.

Załącznik do RO EBI Nr 7/2016


RO EBI Nr 5/2016 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2015r.

Załącznik do RO EBI Nr 5/2016


RO EBI Nr 26/2015 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2015r.

Załącznik do RO EBI Nr 26/2015


RO EBI Nr 17/2015 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2015r.

Załącznik do RO EBI Nr 17/2015


RO EBI Nr 7/2015 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2014r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 7/2015

RO EBI Nr 5/2015 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2015r.

Załącznik do RO EBI Nr 5/2015

RO EBI Nr 2/2015 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2014r.

Załącznik do RO EBI Nr 2/2015


RO EBI Nr 15/2014 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2014r.

Załącznik do RO EBI Nr 15/2014


RO EBI Nr 14/2014 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2014r.

Załącznik do RO EBI Nr 14/2014


RO EBI Nr 7/2014 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2013r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 7/2014

RO EBI Nr 4/2014 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2014r.

Załącznik do RO EBI Nr 4/2014

RO EBI Nr 2/2014 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2013r.

Załącznik do RO EBI Nr 2/2014

RO EBI Nr 24/2013 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2013r.

Załącznik do RO EBI Nr 24/2013


RO EBI Nr 21/2013 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2013r.

Załącznik do RO EBI Nr 21/2013


RO EBI Nr 17/2013 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2012r.
                          Załącznik do RO EBI Nr 17/2013


RO EBI Nr 15/2013 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2013r.

Załącznik do RO EBI Nr 15/2013


RO EBI Nr 3/2013 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2012r.

Załącznik do RO EBI Nr 3/2013


RO EBI Nr 17/2012 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2012r.

Załącznik do RO EBI Nr 17/2012


RO EBI Nr 13/2012 Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2012r.

Załącznik do RO EBI Nr 13/2012


RO EBI Nr 8/2012 Raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2012r.

Załącznik do RO EBI Nr 8/2012


RO EBI Nr 6/2012 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2011r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 6/2012


RO EBI Nr 3/2012 Raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2011r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 3/2012

RO EBI Nr 21/2011 Raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2011r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 21/2011

RO EBI Nr 19/2011 Raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2011r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 19/2011

RO EBI Nr 12/2011 Raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2011r.

                          Załącznik do RO EBI Nr 12/2011

RO EBI Nr 9/2011 Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2010 rok

                          Załącznik do RO EBI Nr 9/2011


RB EBI Nr 4/2011 Korekta raportu kwartalnego Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2010r.

                          Załącznik do RB EBI Nr 4/2011

RO EBI Nr 3/2011
Raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2010r.

                           Załącznik do RO EBI Nr 3/2011


RO EBI Nr 5/2010 Raport kwartalny za III kwartał 2010r.

                           Załącznik do RO EBI Nr 5/2010

OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: