Wierzyciel S.A. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
Witamy
    Witamy na stronach firmy Wierzyciel S.A. Firma powstała w 2003 roku i od początku swojego istnienia świadczy usługi o profilu finansowym. Od maja 2005 roku staliśmy się uczestnikiem rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych, których sprzedaż stanowiła do połowy 2019 roku główny profil naszej działalności. Formalne zakończenie aktywności Spółki na rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych nastąpiło w dniu 8 grudnia 2023 r., kiedy to Zarząd złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wykreślenie Wierzyciel S.A. z rejestru instytucji pożyczkowych. W chwili obecnej koncentrujemy się na obsłudze, monitoringu i windykacji zbudowanego w latach ubiegłych własnego portfela pożyczkowego oraz zakupionych wcześniej wierzytelności. Aktualna strategia inwestycyjna Spółki zakłada inwestycje na rynku nieruchomości mieszkalnych i/lub komercyjnych w celu ich wynajmu lub dalszej odsprzedaży. Z uwagi na powyższe Spółka od 2022 roku prowadzi inwestycje na rynku nieruchomości wtórnych zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Zamierzamy kontynuować proces przedmiotowych inwestycji przy maksymalnym wykorzystaniu wolnych środków pieniężnych traktując tym samym rynek nieruchomości jako dominujący w rozwoju Spółki w przyszłych okresach.

Emitent nie posiada udziałów i akcji w żadnych innych spółkach prawa handlowego i nie tworzy grupy kapitałowej.
wnioskomat.com15.12.2023Spotkanie z Inwestorami - XIII Dni otwarte Wierzyciel S.A.
Szanowni Inwestorzy! Zarząd Wierzyciel S.A. pragnie poinformować, że w dniach 22 i 29 grudnia 2023r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w siedzibie S...
więcej

16.12.2022Spotkanie z Inwestorami - XII Dni otwarte Wierzyciel S.A.
Szanowni Inwestorzy! Zarząd Wierzyciel S.A. pragnie poinformować, że w dniach 26 i 30 grudnia 2022r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w siedzibie S...
więcej

17.12.2021Spotkanie z Inwestorami - XI Dni otwarte Wierzyciel S.A.
Szanowni Inwestorzy! Zarząd Wierzyciel S.A. pragnie poinformować, że w dniach 28 i 31 grudnia 2021r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w siedzibie Spół...
więcej


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: