Aktualności, Informacje, Artykuły 5/7 - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

2011-09-19, dodano przez admin
Kategorie: Oferta ] [ debiut NC ]

Z dniem 20-09-2011r. Wierzyciel S.A. wprowadza zmiany w warunkach udzielania pożyczek gotówkowych. Przedmiotowe zmiany związane są z modyfikacją dotychczasowej oferty spółki m.in. w zakresie krótkoterminowych pożyczek pieniężnych, które w chwili obecnej możemy już Państwu zaoferować z okresem finansowania od 1 miesiąca wg znacznie uproszczonych procedur. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z uaktualnioną ofertą. Mamy nadzieję, że spotka się ona z dużym zainteresowaniem przyszłych Klientów.

2011-06-21, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ raporty ]

W dniu 22 czerwca 2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. W załączeniu Zarząd Spółki podaje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie wraz z załącznikami do tych uchwał. Zarząd Spółki dziękuje przybyłym Akcjonariuszom za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.

2011-06-21, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ raporty ] [ Oferta ]

Zarząd Wierzyciel S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22-06-2011r. Wierzyciel S.A. objął 196 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN dających łącznie 49% w kapitale zakładowym spółki prawa polskiego Synergia Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Łączna wartość inwestycji wynosi 25.000,00 PLN. Przedmiotem działalności Synergii Poznań jest opracowanie i wdrożenie konkurencyjnego rynkowo modelu social lending w Polsce. Budowany przez Synergię Poznań rynek pożyczek pieniężnych (w ramach social lending ) uwzględniać ma aktywny udział Wierzyciel S.A. w zakresie systemu oraz jego docelowego funkcjonowania.

2011-05-29, dodano przez admin
Kategorie: Oferta ] [ debiut NC ]

W związku z komunikatem Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11-05-2011r. o podwyżce stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, Wierzyciel S.A. informuje, że z dniem 01-06-2011r. wchodzą w życie nowe warunki udzielania pożyczek gotówkowych

2011-05-26, dodano przez admin
Kategorie: debiut NC ] [ raporty ]

Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie 399 § 1, 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2011 r., na godz. 1300, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305.

2011-04-05, dodano przez admin
Kategorie: Oferta ] [ debiut NC ]

W związku z komunikatem Rady Polityki Pieniężnej z dnia 05-04-2011r. o podwyżce stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, Wierzyciel S.A. informuje, że z dniem 15-04-2011r. wchodzą w życie nowe warunki udzielania pożyczek gotówkowych.
OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: